تربینافین

Terbinafine

 • Lamisil
 • Behdosil
 • Binafin

  داروهای ضد قارچ

  • بیماری های عفونی و انگلی
  • بیماری های پوست

   داروی با نسخه

   •  Tablet: 250 mg 
   • Topical Cream: 1%
   • Topical Solution: 1%

   • در درمان عفونت های قارچی ناخن و پوست 

   خوراکی:

   • بزرگسالان: در عفونت های قارچی پوست،  روزانه 250 mg  از راه خوراکی به‌مدت 2-6 هفته و جهت درمان عفونت های قارچی ناخن(برای ناخن شست پا دوره طولانی تری ممکن است لازم باشد) از 6 هفته تا 3 ماه مصرف می شود.
   • کودکان: مقدار 3-6 mg/kg یک بار در روز برای دو هفته مصرف می شود.

   موضعی:

   • به میزان 1-2 بار در روز به مدت 1-2 هفته مصرف می شود.

   • سایمتیدین باعث کاهش کلیرانس این دارو می‌گردد. بنابراین درصورت مصرف همزمان، باید دوز تربینافین را کاهش داد.
   • این دارو کلیرانس سیکلوسپورین را افزایش می‌دهد.
   • ریفامپین کلیرانس این دارو را افزایش می‌دهد، بنابراین درصورت مصرف همزمان، باید دوز تربینافین را افزایش داد.

   • می توانید قرص تربینافین را با غذا یا با شکم خالی میل نمایید ولی در صورت احساس ناراحتی در مصرف دارو با شکم خالی، همراه غذا میل شود.
   • ازمصرف کرم موضعی برروی سطوح مخاطی اجتناب نمائید.
   • دورة درمان را کامل نمایید.
   • جهت استعمال شکل موضعی، محل را تمیز نموده و پس از خشک نمودن محل، لایه نازکی از دارو را به موضع مالیده و به آرامی بمالید.
   • جهت درمان ضایعات ناخن قرص تربینافین به صورت روزانه مصرف می شود.

   گروه B:     
   در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات برای جنین خطرساز نبوده است. اما مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد.


   • این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود، بنابراین باید بین تجویز این دارو و تغذیه با شیرمادر یکی را انتخاب نمود.
   • زنانی که به ‌کودکان خود شیر می‌دهند، باید از مالیدن کرم موضعی برروی سینه‌ها خودداری نمایند. 

    اثر ضدقارچ:

   این دارو با مهار آنزیم اسکوآلن اپوکسیداز که یک آنزیم کلیدی در بیوسنتز استرول در قارچ‌ها است، باعث مرگ سلولهای قارچ می‌شود.


   • نیمه عمر: 36 ساعت
   • دفع: این دارو و متابولیت‌های آن از راه ادرار دفع می‌شوند.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   پارس دارو

   Iran

   250mg

   Tablet

    

   Terbinafine Hcl

   شرکت داروسازی تهران شیمی

   Iran

   250mg

   Tablet

   Binafin

   Terbinafine Hcl

   NOVARTIS

   SWITZERLAND

   1%

   Cream topical

   Lamisil

   Terbinafine Hcl

   Apotex

   Canada

   250mg

   Tablet

   Apo-Terbinafine

   Terbinafine Hcl

   دنیای بهداشت

   Iran

   1%

   Topical solution

   Behdosil

   Terbinafine Hcl

   NOVARTIS

   SWITZERLAND

   1%

   Film form Solution

   Lamisil Once

   Terbinafine Hcl

   NOVARTIS

   SWITZERLAND

   1%, 15ml

   Solution, Topical Spray

   Lamisil

   Terbinafine Hcl

   NOVARTIS

   SWITZERLAND

   1%, 30ml

   Solution, Topical Spray

   Lamisil

   Terbinafine Hcl

   NOVARTIS

   SWITZERLAND

   250mg

   Tablet

   Lamisil

   Terbinafine Hcl

   شرکت داروسازی بهوزان

   Iran

   1%

   Topical Cream

   Terbinafine Behvazan

   Terbinafine Hcl

   شرکت داروسازی پاک دارو

   Iran

   1g/100ml

   Solution

   Terbinafine Pak Darou

   Terbinafine Hcl

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد