تبوکان

Tebokan

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Tablet

  اجزای فراورده:

  • عصاره خشک برگ جینکوبیلوبا

  • درمان علامتی اختلالات ارگانیک مغزی
  • سندروم های دمانس
  • بهبود توانایی پیاده روی بدون درد در بیماری های انسداد عروق محیطی
  • تهوع
  • وزوز گوش با منشا عروقی

  • روزی 3 بار، 1 تا 2 قرص کمی آب میل شود.

  • در بیمارانی که احتمال خونریزی داخل جمجمه دارند ممنوعیت مصرف دارد.

  • ناراحتی گوارشی
  • سردرد
  • اختلال در سیستم انعقادی

  • ممکن است با داروهای آنتی ترومبولیک تداخل نماید.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد