بنزیدامین

Benzydamine

 • Benza-Sol
 • Benzylagine

  داروهای مسکن ، ضد التهاب و ضد تب ها

  • ضددردها و ضدالتهاب ها

   داروی با نسخه

   Mouthwash: 0.15%


   • تسکین التهاب های دردناک ناحیه دهان و حلق

   بزرگسالان: مقدار 15 میلی لیتر هر 1/5 تا 3 ساعت غرغره می شود.


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نیمه عمر: نامشخص
   دفع: نامشخص.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد