براکتانت

Beractant

داروهای مهارکننده سرفه، خلط آورها، نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

 • بیماری های تنفسی

  داروی با نسخه

  Intratracheal Suspension: 25 mg/ml (phospholipids)


  • پیشگیری و درمان سندرم دیسترس تنفسی ( RDS  یا بیماری غشاء هیالین) در نوزادان نارس
    

  نوزادان: 100 mg/kg  فسفولیپید (4 ml/kg  وزن تولد) از طریق اینتراتراکئال توسط کاتتر 5 F  با انتهای سوراخ که در تراشۀ نوزاد، درست در بالای کارینا قرار داده شده است، تجویز ‌می‌شود. این دارو نباید داخل برونش‌های اصلی ریخته شود. جهت کسب اطلاعات دقیق تر به کتاب های مربوطه مراجعه فرمایید.


  • حساسیت مفرط نسبت به دارو و ترکیبات آن.

  • برادی‌کاردی گذرا، انقباض عروقی، هیپوتانسیون، کاهش اشباع اکسیژن.
  • ریفلاکس لوله اندوتراکئال یا انسداد آن، کاهش اشباع اکسیژن، هیپوکاپنی، هیپرکاپنی، آپنه.

  مورد خاصی گزارش نشده است.


  گروه C:      
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  مکانیسم اثر: اثر کاهش کشش سطحی: این دارو جایگزین سورفاکتانت اندوژن شده و با جذب در ناحیۀ ریه، باعث کاهش کشش سطحی آلوئول‌ها و جلوگیری از کلاپس آنها ‌می‌گردد.
   


  نیمه عمر: نامشخص
  دفع: نامشخص.


  نام شرکت

  کشور سازنده

  بسته بندی

  دوز

  اشکال دارویی

  نام تجاری

  نام ژنریک

  Abbott

  USA

  4ml

  25 mg/ml,

  Intratracheal Suspension

  Survanta

  Beractant

  Abbott

  USA

  8 ml

  25 mg/ml,

  Intratracheal Suspension

  Survanta

  Beractant

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد