بتائین

Betaine

 • Ambetaine
 • Cystadane

  • سایر داروها

   داروی با نسخه

   • در درمان کمکی هموسیستینوری

   • بزرگسالان: مقدار 3 گرم دو بار در روز تا حداکثر 20 گرم در روز 
   • کودکان: 50mg/kg  دو بار در روز تا حداکثر 75mg/kg دو بار در روز 

   • تهوع
   • تحریکات گوارشی
   • بی اشتهایی
   • ادم مغزی برگشت پذیر

   بتائین باید با آب ، آبمیوه، غذا، شیر یا غذای بچه مخلوط شود تا کاملا حل گردد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد