بالانسد سالت + گلوتاتیون

Balanced Salt+Glutathione

 • بیماری های چشم

  داروی با نسخه

  • Solution I: (NaCl 7.44mg + Na2HPO40.433mg + KCl 0.395mg + NaHCO32.19mg)/ml
  • Solution II: (MgCl2 5mg + CaCl23.85mg + Dextrose 23mg + GlutathioneDisulfide 4.6mg)/ml

  برای شست و شوی چشم ها در حین اعمال جراحی داخل چشم که به مدت نسبتا طولانی به پرفوزیون مقادیر زیاد نیاز دارد مانند :

  • خارج کردن زجاجیه از پشت جسم مژگانی
  • خارج کردن آب مروارید با اولتراسوند
  • خارج کردن آب مروارید خارج کپسولی ( آسپیره کردن عدسی)
  • بازسازی اتاقک قدامی چشم

  فراورده باید طبق دستور سازنده و برحسب نوع عمل جراحی مصرف شود.


  • این فراورده فاقد هرگونه ماده محافظ است و نباید از یک فراورده برای بیشتر لز یک بیمار مصرف شود.
  • احتمال بروز خیز و کدورت قرینه بعد از مصرف فراورده وجود دارد، احتیاط لازم هنگام مصرف باید صورت گیرد.
  • محلول نهایی را بلافاصله قبل از عمل جراحی باید تهیه کرد و باقی مانده محلول را نباید مصرف کرد و 6 ساعت پس از تهیه محلول نهایی باید آن را دور ریخت.
  • محلول I را با هیچ ماده ای به جز محلول II نباید مخلوط کرد.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد