اپی روبیسین

Epirubicin

 • BW-Picine
 • E.P.Mycin
 • Eberubi
 • Epi-Cell
 • Epizin
 • Pharmorubicin

  آنتی نئوپلاستیک

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   • Injection: 10mg, 50mg
   • Injection: 2mg/ml

   • سرطان میلوم مولتیپل
   • سرطان لنفوم ها
   • لوسمی حاد
   • سرطان رحم
   • سرطان دستگاه گوارش


   • مقدار 135 میلی گرم بر متر مربع هر 3 هفته یک بار یا 45 میلی گرم بر متر مربع برای 3 روز متوالی هر 3 هفته یک بار مصرف می شود.
   • مقدار مصرف تام اپی روبیسین نباید از 1 گرم بر متر مربع بیشتر شود.

   • لکوپنی یا عفونت
   • التهاب مخاط دهان
   • التهاب ریوی

   این دارو با آلوپورینول، کلشی سین، سایر داروهای کاهنده فعالیت مغز استخوان، رادیوتراپی و دانوروبیسین تداخل دارد.


   • اپی روبیسین نباید در بیمارانی که قبلا مقادیر تجمعی کامل اپی روبیسین و دانوروبیسین را دریافت کرده اند، مصرف شود.
   • با مصرف اپی روبیسین در فواصل یک هفته ای ممکن است خطر عوارض جانبی قلبی و خونی کمتر شود.
   • اپی روبیسین را باید به صورت تزریق وریدی آهسته تجویز کرد. به علت تحریک ورید در محل تزریق و احتمال بروز ترومبوفلبیت و نشت دارو با بافت های اطراف رگ، انفوزیون وریدی دارو توصیه نمی شود.
   • اپی روبیسین موجب نکروز موضعی بافت ها می شود. به همین دلیل به صورت عضلانی یا زیر جلدی نباید تزریق شود.

   گروه D:     
   به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


   نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
   Epirubicin Epi-Cell AMP 2mg/5ml آلمان Cell Pharma
   Epirubicin Epirubicin AMP 2mg/5ml هند Intas

   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد