اتوپوزاید

Etoposide

 • Ebeposid
 • Etopul
 • Etosid
 • Lastet

  آنتی نئوپلاستیک

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   Capsules: 50 mg
   Capsules: 100 mg
   (I.V.Infusion: 20 mg/ml (5, 10 ml

    


   • دوزاژ و اندیکاسیونها متغیر است. برای اطلاع بیشتر از پروتکل‌های توصیه شده به کتابهای مربوطه رجوع شود.
   • کارسینوم ریوی با سلولهای کوچک
   • کارسینوم بیضه
   • کارسینوم مثانه، پروستات، رحم
   • هپاتوما
   • رابدومیوسارکوما
   • لنفوم هوچکینی و غیر هوچکینی
   • لوسمی حاد میلوسیتیک
   • سارکوم اوینگ
   • کاپوسی

   خوراکی: در درمان کارسینوم سلول های کوچک ریه 70mg/m2/day تا 100mg/m2/dayتجویز می شود که هر 3-4 هفته تکرار می شود.

   تزریقی: در کارسینوم بیضه 50 تا 100 mg/m2/day به صورت انفوزیون وریدی در روز های اول و پنجم درمان تا 100mg/m2/day در روزهای 1 و 3 و 5 درمان تجویز می شود که هر 3-4 هفته تکرار می شود. در کارسینوم ریوی با سلول های کوچک 35mg/m2/day به مدت 4 روز تا 50mg/m2/day به مدت 5 روز تجویز می شود که هر 3-4 هفته تکرار می شود.


   • سابقة حساسیت مفرط به این دارو.

   • سردرد، ضعف، پارستزی.
   • هیپوتانسیون ناشی‌از انفوزیون سریع، طپش قلب، تاکیکاردی.
   • تهوع، استفراغ، بی‌اشتهایی، استوماتیت.
   • دپرسیون مغز استخوان، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی.
   • فلبیت، درد در محل تزریق وریدی.
   • تب، آلوپسی برگشت‌پذیر، آنافیلاکسی (نادر)، درد ژنرالیزه، لرز، دیافورز.
   • توجه: درصورت ایجاد مسمومیت شدید هماتوپوئیتیک، مصرف دارو باید قطع گردد.

   دپرسیون مغز استخوان ناشی‌از مصرف این دارو به‌دنبال کاربرد سایر داروهای ضدسرطان یا رادیوتراپی تشدید می‌گردد.


   • در هنگام تزریق، محلول دارو باید شفاف و زرد رنگ باشد. درصورت کدورت و یا تغییر رنگ از مصرف دارو خودداری نمائید.
   • علیرغم بروز تهوع و استفراغ، دارو را مطابق دستور مصرف نمایید و درصورتی‌که در فاصلة کوتاهی پس‌از مصرف دارو دچار استفراغ گردید، اطلاع داده و درصورت فراموش نمودن یک دوز، از مصرف آن خودداری نمایید.
   • درصورت بروز تب، لرز، گلودرد، علایم عفونت، خونریزی از لثه‌ها، خون‌مردگی، پتشی، خون در ادرار، مدفوع و استفراغ اطلاع داده و از حضور در محلهای شلوغ و پرازدحام و تماس با افراد مبتلا به بیماریهای عفونی شناخته شده پرهیز نموده و از مسواکهای نرم استفاده کنید.  توجه داشته باشید که مصرف داروهای حاوی آسپرین در طی درمان با این دارو ممنوع می‌باشد.
   • بیمار باید هر روز دهانش را از نظر قرمزی و زخم مورد مشاهده قرار دهد.  درصورت بروز زخم، استفاده از مسواکهای اسفنجی، شستشوی دهان با آب ساده پس‌از مصرف غذا و نوشیدنی مؤثر می‌باشد. همچنین می‌توانید درصورت بروز درد شدید و اختلال تغذیه‌ای، در ارتباط با مصرف ژل لیدوکائین مشورت نمایید.
   • بدون مشورت با پزشک از مصرف هر نوع واکسنی پرهیز نمایید.

   گروه D:  
   به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


   این دارو در شیر مادر ترشح می‌شود. بنابراین بدلیل احتمال عوارض جانبی خطرناک، موتاژنیک و کارسینوژنیک بودن دارو، تغذیه با شیر مادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.

    


   مکانیسم اثر: اثر ضدنئوپلاسم: مهارسنتز  DNA  و  RNA  .


   • نیمه عمر: 7 ساعت.
   • دفع: این دارو به‌طور عمده از راه ادرار دفع می‌شود.

   نام شرکت

   کشور سازنده

   بسته بندی

   دوز

   اشکال دارویی

   نام تجاری

   نام ژنریک

   SINDAN(ACTAVIS)

   Romania

   5ml

   20mg/ml

   Injection

   ETOPOSIDE ACTAVIS

   Etoposide

   Ebewe

   Austria

   5ml 10ml

   20mg/ml

   Injection Solution

   Ebeposid

   Etoposide

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد