اثرکاهنده شکلات تلخ بر فشارخون!
اثرکاهنده شکلات تلخ بر فشارخون!

اثرکاهنده شکلات تلخ بر فشارخون!

15 آبان 1394

مطالعه ای در دانشگاه شمال آریزونا نشان داد که شکلات تلخ می تواند مشخصه های مغزی تمرکز را افزایش دهد و به طور معناداری بر میزان فشار خون مؤثر است. به لحاظ تاریخی، شکلات به عنوان یک گشاد کننده عروقی در نظر گرفته می شود، بدین معنی که باعث گشاد شدن عروق و در نتیجه کاهش فشار خون می شود. با وجود این شکلات حاوی محرک های نیرومند دیگری نیز می باشد. محققین مطالعه ای را با هدف ارزیابی اثرات فوری خوردن شکلات طرح ریزی کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، پروفسور Larry Stevens  ؛ "شکلات یک محرک واقعی برای فعال کردن مغز از طریق یک روش ویژه است. شکلات تلخ می تواند تمرکز را افزایش و فشار خون شما را کاهش دهد." این مطالعه اولین مطالعه ای بود که اثرات حاد خوردن شکلات بر ویژگی های تمرکز مغزی را با استفاده ازدستگاه الکتروانسفالوگراف مشخص کرد. این تکنولوژی تصاویر مغزی را در هنگام انجام یک عملکرد ذهنی نشان می دهد. به بیان دقیق تر می توان عملکرد مغزی را با استفاده از این روش سنجید. محققین در این مطالعه 122 آزمودنی در دامنه سنی 18 تا 25 سال را ارزیابی کردند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان توجه و تمرکز به ویژه در دانش آموزانی که کاکائوی 60 درصد دریافت کرده بودند بیشتر بود. محققین تأکید کردند که میزان توجه با درصد تلخی کاکائو رابطه مستقیمی دارد. آن ها خوردن شکلات تلخ را به ویژه برای دانش آموزان در زمان امتحانات پیشنهاد کردند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله NeuroRegulation منتشر شد.

منبع:


Michelle Montopoli, et al. The Acute Electrocortical and Blood Pressure Effects of Chocolate. Neuro Regulation, 2015
 

تعداد بازدید: 608

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.