آرنیسین

Arnisin

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Topical gel

  اجزای فراورده: عصاره آرنیکا( Arnica montana)


  • در صدمانی که باعث خون مردگی و کبودی زیر پوست می شود
  • در رفتگی
  • پیچیدگی
  • التهاب پوستی 

  روزی 2 بار هر بار 3 سانتی متر بر روی قسمت آسیب دیده مالیده شود.


  کودکان زیر 12 سال 


  واکنش های حساسیتی پوستی نظیر درماتیت  به همراه تاول های پوستی و اگزما


  • از مالیدن دارو در اطراف چشم، بافت های مخاطی و زخم های سرباز خودداری شود.
  • در صورت تماس دارو با چشم، با مقدار زیاد آب شستشو داده شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد