آتوواکن+کلروگوانید

Atovaquone+Chloroguanide

 • بیماری های عفونی و انگلی

  داروی با نسخه

  Tablet: Atovaquone 250mg +Chloroguanide 100mg, Atovaquone62 /5mg + Chloroguanide 25mg


  • پیشگیری و درمان مالاریای فالسیپاروم

  • در درمان مالاریای فالسیپاروم غیر مخاطره آمیز، روزانه 4 قرص(1 گرم آتوواکن و 400 میلی گرم کلروگوانید) به مدت سه روز مصرف می شود.
  • برای پیشگیری از مالاریای فالسیپاروم، روزانه 250 میلی گرم از آتوواکن و 100 میلی گرم کلروگوانید مصرف می شود.
  • پیشگیری باید 1 تا 2 روز قبل از سفر به منطقه آلوده شروع و طی اقامت و تا 7 روز پس از ترک منطقه ادامه یابد.

  • وجود اختلالات هماتولوژیک از قبیل کم خونی و نوتروپنی
  • آفت
  • اختلالات گوارشی که ممکن است جذب این دارو را محدود کند

  • بثورات پوستی
  • سردرد
  • تب
  • بی خوابی
  • عوارض گوارشی مانند تهوع، اسهال و استفراغ
  • افزایش آنزیم های کبدی
  • کاهش سدیم خون

  • متوکلوپرامید، تتراسایکلین، ریفامپین، آسیکلویر، داروهای ضد اسهال، بنزودیازپین ها، سفالوسپورین ها، ملین ها ، اپیوئیدها و استامینوفن ممکن است باعث کاهش غلظت پلاسمایی این دارو شوند.
  • فلووکسامین متابولیسم کلروگوانید را متوقف می کند.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد