آبسیکسی مب

Abciximab

داروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Injection: 2mg/ml


  • پیشگیری از بروز اختلالات ایسکمیک قلبی در بیماران پرخطر 
  • جلوگیری کوتاه مدت از انفارکتوس میوکارد در بیماران مبتلا به انژین ناپایداری که به داروهای رایج پاسخ نداده اند.

  • در ابتدا 250 mg/kg طی یک دقیقه از راه وریدی به صورت یکجا تزریق می شود. سپس مقدار 0.125 mcg/kg/min انفوزیون وریدی می گردد.
  • برای ممانعت از مشکلات ایسکمی، دارو 10-6 دقیقه  پیش از مداخلات percutaneous coronary آغاز و انفوزیون برای 12 ساعت ادامه می یابد.
  • در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار، تزریق وریدی و انفوزیون وریدی دارو باید تا 24 ساعت قبل از انجام هرگونه اعمال پزشکی آغاز و تا 12 ساعت بعد نیز ادامه یابد.

  • بیماران مبتلا به خونریزی داخلی فعال یا در معرض خطر خونریزی شامل:
  •  بیماران مبتلا به اختلالات خونریزی دهنده 
  • اختلالات قلبی - عروقی
  • زیادی فشار خون شدید
  • ترومبوسیتوپنی 
  • واسکولیت
  • رتینوپاتی
  • عمل های جراحی بزرگ در طی 6 ماه گذشته
  • جراحی درون جمجمه ای یا نخاعی طی 2 ماه اخیر
  • نئوپلاسم درون جمجمه ای 
  • نارسایی شدید کبد

  • در طی 36 ساعت اول پس از مصرف دارو خونریزی مهمترین عارضه است.
  • کاهش فشار خون 
  • تهوع و یا استفراغ
  • درد پشت
  • درد قفسه سینه
  • سردرد
  • درد در محل تزریق
  • هماتوم
  • برادی کاردی
  • تب
  • کاهش پلاکت خون
  • دیسترس تنفسی بالغین
  • تامپوناد قلبی

  در صورت مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای موثر بر خونریزی، از قبیل داروهای ضد انعقاد، ضد پلاکت یا ترومبولیتیک ها، خطر بروزی خونریزی افزایش می یابد.


  • این دارو باید همراه با آسپیرین یا هپارین استفاده شود.
  • قبل از مصرف دارو، به منظور شناسایی اختلالات هموستاتیک قبلی شمارش پلاکتی ، زمان پروترومبین و زمان نسبی ترومبوپلاستین فعال شده باید انجام شود.
  • در حین درمان و بعد از آن شمارش پلاکتی، میزان ضد انعقادی هپارین را با استفاده از ارزیابی زمان انعقاد تحریک شده و زمان نسبی ترومبوپلاستین تحریک شده باید کنترل نمود.

  گروه C:             
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام ژنریک  نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت 
  Abciximab Clotinab Injection 10mg/5 ml کره  ISU Abxis

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد