کودکان می توانند به میل خود غذا بخورند؟
کودکان می توانند  به میل خود غذا بخورند؟

کودکان می توانند به میل خود غذا بخورند؟

12 اردیبهشت 1392

جدال بر سر غذا خوردن کودک جدالی بی حاصل است. هیچ کودکی را نمی توان به زور وادار به غذا خوردن کرد. پدر و مادر باید به خاطر داشته باشند که این مورد نیز بخشی از سیر تکاملی کودک بوده و گذرا است. به زور غذا دادن، یکنواخت بودن غذا، عدم توجه کافی به نیازهای عاطفی کودک، کمبود آهن و بیماری وسوء تغذیه همگی اشتهای کودک را تحت تاثیر قرار داده و پذیرش غذا از سوی او را مشکل می کند.
تاثیرغذاخوردن آزادانه و با انتخاب شخصی کودک بر مقدار انرژی دریافتی کل آنها مسئله ای قابل توجه و قابل تامل است. مطالعات اخیر نشان داده اند که برخلاف تصور خیلی از والدین انتخاب میزان غذا توسط کودک باعث کاهش میازن غذای دریافتی نخواهد شد.
مطالعه ای که اخیرا در مجله تغذیه بالینی آمریکا چاپ شده است،  با حضور 63 کودک 3 تا 5 ساله به بررسی این موضوع پرداخته است. برای گروهی از این کودکان 400 گرم پاستا در یک ظرف فراهم بود،  گروه دیگر نیز می توانستند به میل خود ظرفی را برای خود پر کنند.
هدف از مطالعه فوق بررسی تفاوت های موجود در انرژی دریافتی کودکان در زمانی است که توسط والدین تغذیه می شوند و یا اینکه به آنها اجازه داده می شود که به میل خود بشقاب خود را پر کرده و غذا بخورند.
سن کودک، جنس، نمایه توده بدنی BMI و مسئولیت پذیری آنها در افزایش دادن مقدار سهم غذای خود به عنوان فاکتور های پیش بینی کننده ی نحوه ی غذا خوردن شخصی در کودک ارزیابی شد.
نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که تفاوتی در مقدار غذای دریافتی توسط کودکانی که خود مقدار غذای خود را انتخاب کردند و یا کودکانی که بشقاب آماده ای دریافت کرده بودند، وجود نداشت. شرایط کودکانی که برای خود مقدار حجم غذای بیشتری را انتخاب کرده بودند، بیشتر متمایل به اضافه وزن بود.
نکته عملی: برخلاف فرضیه های موجود مربوط به سهم های غذایی تعیین شده، اجازه دادن به کودکان برای انتخاب و تعیین سهم غذایی خود باعث کاهش انرژی دریافتی آنها نمی شود. با این وجود برخی از کودکان ممکن است برای انتخاب صحیح تر احتیاج به راهنمایی و گاهی تعیین شدن برخی قوانین داشته باشند.

منبع:

Am J Clin Nutr July 2012 vol. 96 no. 1 36-43

تعداد بازدید: 767

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.