پیشگیری از بیماری کبدی با مصرف چای و قهوه
پیشگیری از بیماری کبدی با مصرف چای و قهوه

پیشگیری از بیماری کبدی با مصرف چای و قهوه

9 مرداد 1396

سیروز یا بیماری مزمن کبدی یک بیماری جدی و یکی از علل عمده مرگ در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده است. مرگ ناشی از بیماری کبدی اغلب بر اثر سیروز رخ می دهد. اجتناب از مصرف الکل، فعالیت بدنی، شیوه زندگی سالم و پیشگیری از بروز چاقی از ابتلا به کبد  چرب و درنتیجه سیروز جلوگیری می کند. تحقیقات جدید نیز نشان می دهد مصرف چای و قهوه به سلامت کبد کمک می کند.
محققان اطلاعات مربوط به 2424 شرکت کننده با حداقل 45 سال سن را بررسی نمودند. تصویربرداری از کبد به منظور تشخیص سفتی کبد و بروز اسکار (زخم) در کبد انجام شد. اسکار کبدی که فیبروز پیشرفته نیز نامیده می شود می تواند در صورت عدم درمان به سیروز تبدیل شود. شرکت کنندگان بر اساس میزان مصرف قهوه و چای به 3 گروه تقسیم شدند. گروه اول چای و قهوه مصرف نمی کردند، گروه دوم تا 3 لیوان در روز مصرف می کردند (مصرف متوسط) و گروه سوم حداقل 3 لیوان در روز مصرف می کردند (مصرف مکرر). چای به 3 گروه چای سیاه، چای سبز و چای گیاهی تقسیم شد.
نتایج نشان داد مصرف مکرر قهوه و چای گیاهی با کاهش خطر سفتی کبد مرتبط است. اثرات سودمند قهوه بر سفتی کبد در شرکت کنندگان مبتلا به کبد چرب و افرادی که به کبد چرب مبتلا نبودند، مشاهده شد. این یافته نشان می دهد که مصرف مکرر قهوه و چای مدت ها قبل از آن که علائم بیماری کبدی ظاهر شود از فیبروز کبد جلوگیری می کند.
نکته عملی: مصرف حداقل 3 لیوان چای و قهوه در روز از بروز فیبروز کبدی جلوگیری می کند.
منبع:


Louise J.M. Alferink et al. ”Coffee and herbal tea consumption is associated with lower liver stiffness in the general population: The Rotterdam study”. Journal of Hepatology, 2017.
 

تعداد بازدید: 293

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.