عدم تحمل به لاکتوز خیلی هم بد نیست!
عدم تحمل به لاکتوز خیلی هم بد نیست!

عدم تحمل به لاکتوز خیلی هم بد نیست!

18 دی 1393

نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه لاند در سوئد نشان داد که احتمال ابتلا به سرطان ریه، پستان و تخمدان در آن دسته از افرادی که به عدم تحمل به لاکتوز مبتلا هستند، کمتر است. به بیان دکترJianguang،نویسنده مسئول این مقاله، " ما در این مطالعه دریافتیم که احتمال ابتلا به سرطان های تخمدان و پستان در افراد مبتلا به عدم تحمل به لاکتوز که مجبورند شیر و سایر فرآورده های لبنی را کم تر بخورند، کم است". وی در ادامه افزود: " بر اساس این رابطه یعنی ارتباط بین عدم تحمل به لاکتوز و ابتلا به سرطان های تخمدان، پستان و ریه می توان نتیجه گرفت که بروز این سرطان ها با رژیم غذایی رابطه مستقیمی دارد. با وجود این با قاطعیت نمی توانیم بگوییم که نوشیدن شیر در بروز این سرطان ها دخالت دارد". مطالعات انجام شده در شمال آمریکا و جنوب اروپا نشان داد که دریافت شیر و فرآورده های لبنی موجب افزایش بروز سرطان ستان و تخمدان می گردد. در این مطالعه محققین  22788  فرد که به عدم تحمل به لاکتوز مبتلا بودند را بررسی کردند. بروز سرطان های تخمدان و پستان در کشورهای مختلف شیوع گوناگونی دارد. عواملی مثل کالری دریافتی کمتر به دلیل دریافت شیر کمتر و عوامل محافظتی اضافه شده به شیر می تواند در رابطه منفی بین عدم تحمل به لاکتوز و مطالعات موجود در زمینه سرطان دخالت داشته باشد. با وجود این محققین خاطر نشان شدند که نتایج این مطالعه باید با احتیاط تفسیر شود. نتایج این مطالعه درBritish Journal of Cancer منتشر شد.

منبع:


J Ji, J Sundquist, et al. Lactose intolerance and risk of lung, breast and ovarian cancers: aetiological clues from a population-based study in Sweden. British Journal of Cancer, 2014.
 

تعداد بازدید: 798
کلمات کلیدی: شیر لاکتوز 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.