با دریافت پروتئین بیشتر مانع از تحلیل عضلاتتان شوید
با دریافت پروتئین بیشتر مانع از تحلیل عضلاتتان شوید

با دریافت پروتئین بیشتر مانع از تحلیل عضلاتتان شوید

17 دی 1393

محققین بر این عقیده اند که RDA مربوط به پروتئین می بایست بر پایه ای باشد که سطح سلامت را به بالاترین حد خود برساند و به همین ترتیب مانع از کمبود شود، یافته ها نشان می دهند که کمبود بالقوه ای در میزان RDA پروتئین جهت محافظت از عضلات در طول کاهش وزن وجود دارد که جمعیت قابل توجهی از افراد تحت تأثیر این موضوع هستند.

در راستای این موضوع محققین گروهی از افراد را به مدت 31 روز تحت 3 دسته رژیم کنترل  شده، مورد بررسی قرار دادند و میزان پروتئین دریافتی آن را در 3 سطح مختلف طرح ریزی کردند: گروه 1: مطابق RDA  آمریکا. گروه 2: دوبرابرRDA آمریکا. گروه 3: 3 برابر RDAآمریکا.

 روند کار به این صورت بود که شرکت کنندگان کالری کافی جهت حفظ وزن برای 10 روز اول دریافت کردند تا متابولیسم شان با سطح پروتئین دریافتی تطابق پیدا کند و سپس در طی 3 هفته بعد کالری دریافتی افراد محدود گردید و ورزش روزانه افزایش یافت و به این ترتیب کاهش وزن به میزان 2پوند در هفته رخ داد. تیم تحقیق کاملاً میزان ورزش و وعده های غذایی را مورد نظارت خود داشتند و بررسی ترکیب بدن واندازه گیری متابولیسم پروتئین عضله در پایان هر دو مرحله نگهداری وزن و کاهش وزن انجام شد.

یافته های این مطالعه نشان می دهد که محدودیت هایی در مورد اثر محافظتی پروتئین بیشتر وجود دارد به این ترتیب این داده ها پیشنهاد می کنند که سطح مطلوب و شاید حداکثری از پروتئین برای جوانان فعال که ممکن است تحت دوره های کوتاه مدت عمدی یا غیر عمدی کاهش وزن قرار گیرند مورد نیاز است.

اساسا این مطالعه آنچه را که بدنسازان به مدت طولانی نشان داده بودند، تایید می کند به این معنا که زمانی که قصد کاهش وزن و  کم کردن چربی بدن را داریم رژیم با پروتئین بالا می تواند در محافظت از عضلات نقش به سزایی داشته باشد .

اگرچه داشتن یک رژیم غذایی متعادل هنوز هم جهت حفظ سلامت و ثبات وزن لازم است اما بالا بردن پروتئین دریافتی رژیمهای کاهش وزن در کوتاه مدت می تواند مفید واقع شود.

نکته عملی: امیدواریم که یافته های حاصل از این مطالعه مورد بحث و توجه بیشتر مسئولین قرار گیرد تا مقادیر توصیه شده  مجاز مصرف پروتئین را به روز رسانی کنند تا از اثرات نامطلوب تحلیل عضلات در طی کاهش وزن در امان باشیم با این حال در جهت حفظ سلامت بیشترنباید از مزایای یک رژیم غذایی متعادل و سالم بر پایه هرم غذایی غفلت کرد.

منبع:

September 2013 The FASEB Journal vol. 27 no. 9 3837-8

 

 

 

تعداد بازدید: 755
کلمات کلیدی: کاهش وزن پروتئین 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.