وزن زیاد در طول بارداری و افزایش خطر چاقی در نوزادان
وزن زیاد در طول بارداری و افزایش خطر چاقی در نوزادان

وزن زیاد در طول بارداری و افزایش خطر چاقی در نوزادان

1 اسفند 1394

مطالعه جدید انجام شده نشان داده است زمانی که افزایش وزن مادر باردار بیشتر از میزان توصیه شده باشد و یا در طول بارداری ورزش نکرده و یا سیگار بکشد خطر اضافه وزن و چاقی در سن 8 سالگی کودک وی به شدت افزایش می یابد.
تعداد کودکان دارای اضافه وزن به سالانه 3/1 میلیون نفر در سرتاسر جهان افزایش پیدا کرده است و هر سال بیش از 300000  کوک به چاقی مبتلا می شوند. بنابر گزارشات مؤسسه سلامت در سال های 2004 تا 2007، اضافه وزن بیش از نیمی از زنان در طول بارداری بیشتر از میزان توصیه شده بوده است.
محققین به طور تصادفی 5125 کودک را انتخاب کردند و طی یک مصاحبه تلفنی با مادر این کودکان از طریق پرسشنامه اعتبار سنجی شده اطلاعاتی را در خصوص سن بارداری مادر، میزان اضافه وزن در طول بارداری، سطح فعالیت بدنی در طول بارداری، وضعیت سیگار کشیدن، مصرف الکل و و نمایه توده بدنی کودک در سن سالگی جمع آوری کردند.
نتایج مطالعه نشان داد، میزان اضافه وزن در طول بارداری، سطح فعالیت بدنی و وضعیت سیگار کشیدن با چاقی کودکان ارتباط قوی دارد. سطح فعالیت متوسط مادر در طول بارداری سبب کاهش خطر چاقی در کودکان می شود.
ایجاد و معرفی توصیه های مشخص برای فعالیت بدنی در زنان باردار به تازگی رخ داده است. تحقیقات دهه 1970 تا 1980 در باره توصیه فعالیت بدنی در بارداری محتاطانه بود که از دانش محدود درباره پاسخ بدن زنان باردار به ورزش ناشی می شد. پس از آن محققین بر فواید بالقوه ورزش برای مادران و نوزادان تمرکز کردند. اخیراً انجمن پزشکی ورزشی آمریکا و انجمن زنان و زایمان آمریکا 150 دقیقه ورزش با شدت متوسط در هفته را در صورت نداشتن مشکل سلامتی و عوارض بارداری توصیه می کند.
بارداری دوره از زندگی زن است که نگرانی های وی درباره سلامت افزایش یافته و فرصتی است تا عادات ناسالم مثل مصرف سیگار و الکل  را کنار بگذارد، سبک زندگی فعال تری داشته باشد و در برنامه های ورزشی شرکت کند. متخصصین سلامت نیز باید به مادران باردار توصیه کنند که وزن گیری مناسبی در طول بارداری داشته باشند، سیگار نکشند، الکل مصرف نکنند و فعالیت متوسطی در طول بارداری داشته باشند.
نکته عملی: مادران باردار علاوه بر اصلاح سبک زندگی خود در بارداری، باید وزن گیری مناسبی داشته باشند تا از چاقی فرزندان خود جلوگیری کنند.

منبع:


Stamatis P Mourtakos et al. Maternal lifestyle characteristics during pregnancy, and the risk of obesity in the offspring: a study of 5,125 children. BMC Pregnancy and Childbirth, 2015; 15 (1)
 

تعداد بازدید: 443

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.