منیزیم و کاهش شکستگی های استخوان لگن
منیزیم و کاهش شکستگی های استخوان لگن

منیزیم و کاهش شکستگی های استخوان لگن

15 تیر 1394

شکستگی استخوان لگن مشکل اصلی بسیاری از جوامع به شمار می رود و نروژ یکی از کشورها با بالاترین سطوح شکستگی لگن در سطح جهان است. سالانه حدود 9000 فرد در نروژ دچار شکستگی می شوند که آسیب های بسیاری را برای خود فرد و جامعه به همراه دارد. عوامل خطر متعددی برای این بیماری شناخته شده است ازجمله استعمال دخانیات، قد و وزن، فعالیت بدنی و کیفیت رژیم غذایی مانند میزان دریافت ویتامینD.  نوشیدن آب حاوی مقادیر به نسبت بالای منیزیم نیز از شکستگی های استخوانی محافظت به عمل می آورد، نتایج مطالعه ای جدید نشان دهنده نقش حفاظتی منیزیم  در برابر شکستگی استخوان لگن در هر دو جنس مرد و زن می باشد.
در مطالعه ای که به تازگی در مجله Bone به چاپ رسیده است محققین به بررسی ارتباط بین غلظت های کلسیم و منیزیم موجود در آب آَشامیدنی و میزان بروز شکستگی استخوانی پرداختند.
تفاوت های معناداری در زمینه کیفیت  آب آشامیدنی در نواحی مختلف کشور نروژ وجود دارد. محققین به مطالعه تفاوت در سطوح منیزیم و کلسیم در آب مناطق مختلف نروژ پرداخته و فرضیه آن ها نقش موثر سطوح منیزیم و کلسیم در قدرت استخوانی بود. آن ها 700000 مرد و زن را به مدت 7سال  پیگیری کردند.
در مدت زمانی هفت ساله، 5472 شکستگی استخوان در میان مردان و 13604 مورد در میان زنان به ثبت رسید. به طور کلی غلظت کلسیم و منیزیم در آب آَشامیدنی در حد پایینی بود. رابطه معکوسی بین غلظت منیزیم و خطر شکستگی در هر دو جنس دیده شد اما ارتباط پایداری بین کلسیم و خطر شکستگی لگن مشاهده نشد. در حقیقت اثر محافظتی مستقلی از کلسیم دیده نشد. ارتباط بین کلسیم و منیزیم موجود در آب و شکستگی لگن پیچیده بود و تا حدی دور از انتظار بود؛ بنابراین به تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا به تصویر بهتری از سازوکارهای بیولوژیکال مرتبط دست یافت.
نکته عملی: نتایج مطالعه نشان می دهند که منیزیم موجود در آب آشامیدنی نقش محافظتی در برابر شکستگی لگن دارد. لذا گنجاندن منابع منیزیم از جمله آب حاوی منیزیم برای سلامتی فرد به ویژه سلامتی استخوانی وی توصیه می شود.

منبع:

2013, 57, 84-91.  Bone
 

تعداد بازدید: 662

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.