مصرف قهوه و خطر سرطان روده بزرگ
مصرف قهوه و خطر سرطان روده بزرگ

مصرف قهوه و خطر سرطان روده بزرگ

27 خرداد 1395

حدود 54 درصد بزرگسالان آمریکایی هر روز قهوه می نوشند. 65  درصد از آمریکایی ها قهوه شان را با صبحانه می نوشند. آمریکا هر سال حدود 40 میلیارد دلار برای قهوه هزینه می کند.
قهوه شامل چندین ترکیب فعال بیولوژیک در ارتباط با فیزیولوژی روده بزرگ می باشد. اگرچه دریافت قهوه عامل محافظتی برای سرطان روده بزرگ می باشد اما شواهد اخیر نامتناقض می باشد.  
در این مطالعه رابطه بین مصرف قهوه و خطر سرطان روده بزرگ در 5145  مورد و 4097 نفر از گروه کنترل بررسی شد. در این مطالعه نوع قهوه مصرفی و محل سرطان (کولون و رکتوم) و گروه قومی بررسی گردید. افراد مطالعه یک پرسشنامه بسامد خوراک با جزئیات مصرف روزانه انواع قهوه شامل اسپرسو، فوری، بدون کافئین و قهوه فیلتر شده و همچنین مصرف روزانه خود از نوشیدنی های دیگر را تکمیل کردند. همچنین افراد پرسشنامه ای را تکمیل کردند که سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان، رژیم غذایی، فعالیت بدنی، عادت استفاده از سیگار و دیگر فاکتورها که ممکن است بر سرطان روده بزرگ اثر بگذارد را نشان می داد.
محققان دریافتند که مصرف یک تا دو سروینگ قهوه در روز ( به عنوان مصرف متوسط) خطر سرطان روده بزرگ را تا 26 درصد در مقایسه با شرکت کنندگان با مصرف قهوه کمتر، کاهش می داد. خطر کاهش یافته حتی با دریافت قهوه بیشتر، افزایش می یابد. شرکت کنندگانی که بیشتر از 5/2 سروینگ قهوه روزانه مصرف می کنند، بیشتر از 50 درصد کاهش خطر سرطان روده بزرگ را داشتند.
محققان توضیح می دهند که کافئین و پلی فنول خاصیت آنتی اکسیدانی دارند و  رشد سلول های سرطانی را کاهش می دهند. نتایج این مطالعه کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ، صرف نظر از طعم و شکل قهوه ای که فرد ترجیح می دهد را نشان می دهد. با این حال، محققان معتقدند که انجام تحقیقات بیشتر برای توصیه به مصرف قهوه به عنوان یک استراتژی محافظتی در برابر سرطان روده بزرگ نیاز می باشد.
نکته عملی: مصرف قهوه به طور معکوس با خطر سرطان روده بزرگ مرتبط است. الگوهای مصرف جهانی قهوه مزایای بالقوه این نوشیدنی را برای کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ نشان می دهد.
منبع:


 Stephanie L. Schmit, et al. "Coffee Consumption and the Risk of Colorectal Cancer". Cancer Epidemiol Biomarkers Prev , 2016
 

تعداد بازدید: 648

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.