مصرف غلات تصفیه شده در بارداری و خطر چاقی کودکان
مصرف غلات تصفیه شده در بارداری و خطر چاقی کودکان

مصرف غلات تصفیه شده در بارداری و خطر چاقی کودکان

6 مرداد 1396

محققان می گویند کودکان متولد شده از زنان مبتلا به دیابت بارداری که رژیم غذایی شان شامل مقدار زیادی غلات تصفیه شده است ممکن است در سن 7 سالگی در مقایسه با کودکان متولد شده از مادران مبتلا به دیابت بارداری که مقادیر کمتری غلات تصفیه شده مصرف کرده اند، بیشتر در معرض خطر چاقی قرار داشته باشند.
دیابت بارداری یا افزایش قند خون در دوران بارداری در حدود 5 درصد زنان باردار مشاهده می شود و می تواند منجر به بروز مشکلاتی در مادر و فرزند وی شود. مطالعات قبلی نشان داده اند که بین رژیم غذایی حاوی مقادیر زیاد غلات تصفیه شده مانند برنج سفید با چاقی، دیابت نوع 2 و بیماری قلبی ارتباط وجود دارد.
در مطالعه حاضر محققان سوابق 918 مادر – کودک را با یکدیگر مقایسه نمودند. یافته ها نشان داد در کودکان متولد شده از مادران مبتلا به دیابت بارداری که بیشترین میزان غلات تصفیه شده را مصرف می کردند (بیش از 156 گرم در روز) احتمال چاقی در سن 7 سالگی نسبت به کودکان متولد شده از زنان مبتلا به دیابت بارداری که کمترین میزان غلات تصفیه شده را مصرف می کردند (کمتر از 37 گرم در روز)، 2 برابر بیشتر بود. این ارتباط حتی بعد از در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در وزن کودکان مانند میزان فعالیت بدنی و مصرف میوه ها، سبزیجات و شیرینی همچنان پابرجا بود.
نکته عملی: کاهش مصرف غلات تصفیه شده و افزایش غلات کامل در رژیم غذایی زنان مبتلا به دیابت بارداری خطر چاقی را در کودکان آن ها کاهش می دهد.
منبع:


Zhu, Yeyi, et al. “Maternal dietary intakes of refined grains during pregnancy and growth through the first 7 y of life among children born to women with gestational diabetes”. American Journal of Clinical Nutrition, 2017.
 

تعداد بازدید: 439

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.