مصرف بیش از حد نمک در نوجوانان و تغییرات ناسالم در عروق خونی
مصرف بیش از حد نمک در نوجوانان و  تغییرات ناسالم در عروق خونی

مصرف بیش از حد نمک در نوجوانان و تغییرات ناسالم در عروق خونی

3 مرداد 1396

محققان دریافته اند سخت شدن شریان ها و رگ ها ممکن است جوانان را مستعد بیماری های قلبی - عروقی نماید. در گذشته مشخص شده بود مصرف زیاد نمک با بروز علائم زودرس بیماری های قلبی - عروقی در بزرگسالان مرتبط است.
سختی شریان ها یک عامل خطر شناخته شده برای حمله قلبی و سکته مغزی در بزرگسالان به شمار می رود. مطالعات اخیر نشان داده اند سختی عروق در حضور عوامل خطری مانند چاقی، دیابت، پرفشاری خون و کلسترول بالا افزایش می یابد. 
در این تحقیق، 775 شرکت کننده حضور داشتند. به منظور اندازه گیری قابلیت کشش شریان ها، از شریان بازویی استفاده شد. همچنین ضربان قلب را نیز با کمک شریان های موجود در گردن و کشاله ران اندازه گیری کردند. سپس مقدار سدیم دریافتی آنها به علاوه 3  روز سوابق رژیم غذایی ثبت گردید.
بر اساس نتایج مطالعات، مصرف روزانه سدیم بیشتر با کاهش قابل توجه قابلیت ارتجاعی یا انبساط شریان ها و افزایش ضربان قلب پس از تعدیل اثر متغییرهایی مانند سن، نژاد، جنسیت و نمایه توده بدنی همراه است. به عبارت دیگر، سطوح بالاتری از سختی و یا سفتی در شریان های محیطی و همچنین شریان های مرکزی با مصرف سدیم بیشتر ارتباط مستقیم دارد.
نکته عملی: نوجوانان و جوانانی که بیش از حد توصیه شده نمک در رژیم غذایی خود دریافت می کنند، تغییراتی در عروق بدنشان رخ می دهد که آن ها را در معرض خطر بیشتر حمله قلبی و سکته مغزی در آینده قرار می دهد.
منبع:


Presented at the 2017 Pediatric Academic Societies Meeting in San Francisco.
 

تعداد بازدید: 311

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.