رژیم یویو استعداد چاقی را زیاد نمی کند
رژیم یویو استعداد چاقی را زیاد نمی کند

رژیم یویو استعداد چاقی را زیاد نمی کند

9 شهریور 1391

یافته های یک مطالعه جدید نشان میدهد  رژیم غذایی یویو به توانایی فرد برای کاهش وزن  صدمه ای نزده و بر  متابولیسم نیز اثری ندارد.
رژیم یویو یا اصطلاحاتی مانند چرخه وزن یا نوسانات وزنی به کاهش وزن و بازگشت مجدد وزن کاهش یافته در دفعات مکرر گفته می شود. برخلاف تصور سابق یک مطالعه جدید نشان داده است که در درازمدت تفاوتی بین  افراد دارای نوسانات وزنی و سایرین وجود ندارد.

پژوهشگران مرکز تحقیقات سرطان در سیاتل،  439 زن کم تحرک چاق یا دارای اضافه وزن را به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم کردند؛گروه اول فقط رژیم کم کالری، گروه دوم فقط ورزش(عمدتا پیاده روی)، گروه سوم رژیم غذایی بعلاوه ورزش و گروه کنترل بدون رژیم یا ورزش. این زنان 50 تا 75 ساله بودند.

پس از یک سال گروه تحت رژیم غذایی و رژیم غذایی بعلاوه ورزش به اهداف کاهش وزنی خود رسیده و موفق شدند 10% از وزن اولیه خود را کاهش دهند. به طور کلی 18% از زنان در این دو گروه شدیدا رژیم یویویی داشتند ( از دست دادن 20 پوند یا بیشتر در سه مرحله یا بیشتر) و 24% به طور متوسط رژیم یویویی داشتند (از دست دادن 10 پوند یا بیشتر در سه مرحله یا بیشتر).

پژوهشگران این مطالعه گزارش کرده اند که نوسانات وزنی بر توانایی زنان برای موفقیت در برنامه های کاهش وزنی تاثیری ندارد. هم چنین رژیم یویو  تاثیری بر کاهش یا افزایش بافت چربی یا توده عضلانی نداشته است. بنابراین داشتن سوابق کاهش وزن ناموفق نباید باعث منصرف کردن فرد از تلاش بیشتر برای از دست دادن وزن اضافی باشد.

منبع:

 

Fred Hutchinson Cancer Research Center, news release, Aug. 14, 2012

تعداد بازدید: 571
کلمات کلیدی: کاهش وزن رژیم یویو دراز مدت 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.