رژیم پرچرب و دیابت بارداری
رژیم پرچرب و دیابت بارداری

رژیم پرچرب و دیابت بارداری

23 مرداد 1391

استفاده از مواد غذایی پر‌چرب تهدیدی جدی برای سلامتی افراد به شمار می رود . در واقع می توان این رژیم غذایی را به عنوان علت بیشتر مرگ و میر و بیماریها از جمله دیابت دانست. در واقع اسید های چرب نقش اصلی در تثبیت گلوکز خون ایفا می کنند.

در مطالعه ای که اخیراً در مجله American Journal of Clinical Nutritionبه چاپ رسیده است محققان ارتباط بین مصرف غذای چرب در دوران پیش از بارداری را با ابتلا به دیابت بارداری بررسی کردند. در این مطالعه 13478 خانم که در طی سالهای 1991 –2001 بارداری تک قلو داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند.در بین این افراد 860 نفر به دیابت بارداری مبتلا شده بودند. احتمال نسبی ابتلا به دیابت بارداری با چربی کل و نیز منبع دریافتی چربی تخمین زده شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که دریافت مقدار زیاد چربی حیوانی و کلسترول ارتباط معناداری با دیابت بارداری دارد. نتایج این مطالعه خاکی از آن بود که جایگزینی 5 در صد انرژی روزانه از طریق چربی حیوانی در مقایسه با دریافت همین میزان انرژی از کربوهیدرات، احتمال دیابت بارداری به مقدار معناداری افزایش می یابد. از طرف دیگر مصرف چربیهای غیر اشباع شده در ایجاد ریسک دیابت بارداری موثر نبودند.

نکته عملی: دریافت مقدار زیادی چربی حیوانی و کلسترول در دوران پیش از بارداری سبب افزایش احتمال ابتلا به دیابت بارداری خواهد شد. پس توصیه می شود با داشتن یک رژیم غذایی کم چرب و سالم و نیز استفاده از چربیهای غیر اشباع شده، بارداری سالمی را تجربه کنید.

منبع:Am J Clin Nutr February 2012

تعداد بازدید: 1168
کلمات کلیدی: رژیم غذایی بارداری چربی 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.