دریافت بالای فیبر در دوران نوجوانی خطر سرطان سینه را کاهش می دهد.
دریافت بالای فیبر در دوران نوجوانی خطر سرطان سینه را کاهش می دهد.

دریافت بالای فیبر در دوران نوجوانی خطر سرطان سینه را کاهش می دهد.

25 خرداد 1395

بعد از سرطان پوست، سرطان سینه متداول ترین نوع سرطان در میان زنان آمریکایی است. تاکنون در بیشتر مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین دریافت فیبر و سرطان سینه پرداخته اند، ارتباط قابل توجهی مشاهده نشده است. از طرفی هیچ یک از این مطالعات به بررسی رژیم غذایی دوران نوجوانی و اوایل بزرگسالی در این رابطه نپرداخته اند. به همین منظور به تازگی در مطالعه ای محققان اطلاعات 90534 زن را مورد بررسی قرار دادند. پرسشنامه ها از سال 1991،  زمانی که این زنان 44-27 ساله بودند و هر 4 سال یکبار تکمیل شده بود. در سال 1998 این زنان پرسشنامه ای را در مورد دریافت های غذایی در دوران دبیرستان تکمیل کردند. محققان دریافت فیبر افراد را با استفاده از اطلاعات رژیم غذایی آنالیز کرده و بروز سرطان سینه را در این زنان ارزیابی کردند.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در زنانی که اوایل دوران بزرگسالی میزان بیشتری فیبر مصرف می کردند در مقایسه با کسانی که میزان کمتری فیبر مصرف می کردند خطر بروز سرطان سینه 19-12 درصد کمتر بود. دریافت زیاد فیبر در دوران نوجوانی با کاهش کلی خطر بروز سرطان سینه به میزان 16 درصد و کاهش خطر بروز این سرطان به میزان 24 درصد در دوران قبل از یائسگی همراه بود. علاوه براین، محققان دریافتند که مصرف اضافی هر 10 گرم فیبر در روز (معادل یک عدد سیب و دو برش نان گندم کامل) با کاهش خطر بروز سرطان سینه به میزان 13 درصد مرتبط است. فیبر حاصل از میوه ها و سبزیجات با بیشترین کاهش در خطر بروز سرطان سینه مرتبط بود. به گفته محققان احتمالاً غذاهای پرفیبر منجر به کاهش سطوح استروژن در خون می شوند. سطوح بالای استروژن یک عامل خطر عمده برای بروز این سرطان است.
نکته عملی: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به تمامی دختران نوجوان و جوان توصیه می شود که به منظور کاهش خطر بروز سرطان سینه مصرف منابع غذایی غنی از فیبر مانند میوه، سبزی و غلات کامل را در رژیم غذایی روزانه خود افزایش دهند.
منبع:


Farvid M, et al. "Dietary fiber intake in young adults and breast cancer risk". Pediatrics, 2016
 

تعداد بازدید: 799

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.