خطرات سلامتی در مادران چاق تا دو نسل منتقل می شود
خطرات سلامتی در مادران چاق تا دو نسل منتقل می شود

خطرات سلامتی در مادران چاق تا دو نسل منتقل می شود

24 فروردین 1393

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، مشکلات سلامتی مرتبط با چاقی مثل بیماری قلبی و دیابت از زنان چاق به نوه ها نیز منتقل می شود. پژوهشگران یافتند که کودکان مادران چاق مشکلات سلامتی مرتبط با چاقی را به فرزندان خود به ارث میرسانند.
در حال حاضر نگرانی ها در مورد اپیدمی چاقی به طور عمده بر سلامت زنان چاق و فرزندانشان تمرکز دارد در حالیکه مطالعات جدید نشان میدهند چاقی مادر بر وزن هنگام تولد و خطر دیابت در نوه ها نیز اثر می گذارد.
متخصصین معتقدند شیوع چاقی به شدت بالا است و درمیان عوارض مرتبط با آم سرطان پستان، کولون و سکته نیز وجود دارند. نمایه توده بدنی بین 30 تا 35 چاقی خفیف درنظر گرفته می شود.
در این مطالعه پژوهشگران با بررسی موش های ماده باردار به این نتیجه رسیدند که موش های چاق در دوران بارداری خود چربی و شکر بیشتری مصرف می کنند ، خطرات مرتبط با چاقی در این موش ها می تواند در نسل دوم بروز کند و این در حالی است که هیچ یک از علائم بیماری های مرتبط با چاقی درنسل اول دیده نشده بود.
با توجه به رشد جهانی چاقی، این یافته ها از اهمیت زیادی برخوردارند.

منبع:


 SOURCE: University of Edinburgh. "Obese mums may pass health risks on to grandchildren." ScienceDaily. ScienceDaily, 5 June 2013
 

تعداد بازدید: 567

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.