تغییر درانرژی دریافتی در دوران بارداری
تغییر درانرژی دریافتی در دوران بارداری

تغییر درانرژی دریافتی در دوران بارداری

23 مرداد 1391

حفظ انرژی در زنان مبتلا به سوءتغذیه در طول بارداری راهکاری برای تامین انرژی مورد نیاز برای رشد جنین است. در حالیکه، زنانی که قبل از بارداری اضافه وزن دارند، ذخایر چربی کافی برای تامین انرژی مورد نیاز در طول دوران بارداری خود را دارند واین فرضیه وجود دارد که در زنان چاق، بدنشان نیازی به استفاده از مکانیسم های ذخیره ی انرژی درطول دوران بارداری ندارد. 

در مطالعه ای که احیرا در مجله تغذیه بالینی آمریکا چاپ شده است پژوهشگران بررسی نمودند که زنان چاق درطول بارداری ممکن است به طور اختیاری سازگاری رفتاری  (برای مثال کاهش سرعت پیاده روی ) داشته باشند اما آیا جبران متابولیکی (مانند کاهش میزان انرژی سوخت و ساز در زمان استراحت و یا کاهش مصرف انرژی در پیاده روی) را نیز دارند و یا خیر؟

در این بررسی میزان متابولیسم زمان استراحت، سرعت پیاده روی، میزان متابولیسم پیاده روی و متغیرهای آنتروپومتریک در 23 زن 27-35 ساله با شاخص توده ی بدنی متوسط 33.6 در هفته ی پانزدهم و سی ام بارداری اندازه گیری شد. میزان متابولیسم پایه در گروه کنترل غیرباردار که با سن،  وزن و قد گروه باردار مطابقت داشت در همان هفته های پانزدهم و سی ام اندازه گیری شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که میزان افزایش وزن  زنان مورد بررسی در طول بارداری متفاوت بوده و 52 درصد از آنان بیشتر از میزان توصیه شده، وزن اضافه کرده بودند. میزان انرژی سوخت و ساز در حالت استراحت نیز به میزان 177 کیلوکالری افزایش یافته بود. با این وجود، تغییرات در درون گروه زیاد بود. از طرف دیگر، هم میزان انرژی مصرف شده در پیاده روی و هم سرعت پیاده روی کاهش محسوسی داشت.

نکته عملی: اگرچه افزایش میزان متابولیسم استراحت نسبت به افزایش وزن  در طول بارداری بیشتر است، اما کاهش سوخت و ساز ناشی از فعالیت و سازگاریهای رفتاری به صورت کاهش سرعت راه رفتن در زنان چاق در طول دوران بارداری مشاهده میشود، که نتیجه آن افزایش وزن بی رویه خواهد بود. لذا زنان باردار چاق بایستی با مشاوره تغذیه نسبت به کنترل بی رویه وزن در بارداری اقدام نمایند.

منبع: Am J Clin Nutr September 2011 vol. 94 no. 3 819-830

تعداد بازدید: 1146
کلمات کلیدی: رژیم غذایی بارداری 

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.