تراکم سینه، سرطان سینه و چربی های اشباع
تراکم سینه، سرطان سینه و چربی های اشباع

تراکم سینه، سرطان سینه و چربی های اشباع

16 مرداد 1395

بافت سینه در دوران نوجوانی به مواجهه با عوامل مختلف بسیار حساس است. زیرا در این دوران سینه رشد کرده و تغییرات ساختاری در آن رخ می دهد.
نتایج یک مطالعه نشان داده که مصرف زیاد چربی های اشباع یا مصرف کم چربی های غیراشباع در دوران نوجوانی با افزایش تراکم سینه در اوایل دوران بزرگسالی مرتبط است. تراکم سینه یک عامل خطر برای ابتلا به سرطان سینه است.
در این مطالعه رژیم غذایی دختران 8 تا 10 سال مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس زمانی که شرکت کنندگان به سنین 25 تا 29 سال رسیده بودند تراکم سینه با روش MRI در 177 زن اندازه گیری شد. پس از تعدیل عوامل مختلف مانند نژاد، تحصیلات، چاقی دوران بزرگسالی، تعداد تولد زنده و دریافت انرژی و پروتئین محققان دریافتند که دریافت بالاتر چربی های اشباع و دریافت کمتر چربی های غیراشباع با افزایش درصد حجم پستان متراکم (DBV) در اوایل دوران بزرگسالی مرتبط بود. میانگین درصد DBV در زنان با بالاترین دریافت چربی اشباع 5/21 درصد و زنان با کمترین میزان دریافت 4/16 درصد بود. همین تفاوت در درصد DBV بین افراد دریافت کننده کمترین و بیشترین میزان چربی غیراشباع مشاهده شد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که رژیم غذایی در اوایل دوران زندگی دارای اهمیت است و ممکن است در مراحل بعدی زندگی خطر ابتلا به بیماری های مزمن را افزایش دهد یا نقش حفاظتی در برابر آن ها داشته باشد. به ویژه، زمان مواجهه با عوامل مرتبط با رژیم غذایی مهم است و تغییر مناسب رژیم غذایی در دوران نوجوانی می تواند به طور بالقوه به کاهش تراکم سینه و درنتیجه کاهش خطر سرطان سینه منجر شود.  رژیم غذایی در دوران نوجوانی قابل اصلاح است اما امکان مداخله در مورد سایر عوامل خطر سرطان سینه مانند سن شروع اولین قاعدگی و تعداد و زمان بارداری ها کمتر است.

منبع :


Dietary Fat Intake During Adolescence and Breast Density Among Young Women. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 2016
 

تعداد بازدید: 636

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.