تاثیر میزان اسید فولیک مادر بر فشارخون کودک
تاثیر میزان اسید فولیک مادر بر فشارخون کودک

تاثیر میزان اسید فولیک مادر بر فشارخون کودک

19 مرداد 1396

افزایش شیوع چاقی در دوران کودکی سبب افزایش فشارخون در این دوران شده است. پرفشاری خون در دوران کودکی با افزایش فشارخون در سال های بعدی زندگی مرتبط است. مبتلایان به پرفشاری خون در معرض خطر ابتلا به بیماری قلبی، بیماری کلیوی و سکته مغزی قرار دارند. مطالعات نشان داده اند که عوامل خطر قلبی مانند فشارخون بالا، دیابت و چاقی در دوران بارداری با افزایش فشارخون کودکان در ارتباط است. تغذیه مادر در دوران بارداری بر سلامت قلب کودک اثر دارد. به عنوان مثال اسید فولیک در سنتز اسید نوکلئیک، بیان ژن و رشد سلول نقش دارد. در بالغین جوان دریافت بالاتر اسید فولیک سبب کاهش پرفشاری خون در سال های بعدی زندگی می شود. آب مرکبات و سبزیجات سبز تیره از منابع خوب اسید فولیک هستند. 
نتایج مطالعه حاضر که بر روی 1290 مادر- کودک و به مدت 9 سال انجام شد نشان داد در کودکانی که فشارخون سیستولیک آن ها بالاتر بود احتمال آنکه مادرشان قبل از بارداری به چاقی، پرفشاری خون و دیابت مبتلا باشد، بیشتر است. احتمال وزن کم هنگام تولد، سن بارداری کمتر و نمایه توده بدنی (BMI) بالاتر نیز بیشتر بود. از سوی دیگر، در میان کودکانی که مادرشان عوامل خطر قلبی را داشتند کسانی که میزان اسید فولیک مادرشان  بالا بود احتمال افزایش فشارخون در دوران کودکی 40 درصد کمتر بود.
منبع:


Association of Maternal Plasma Folate and Cardiometabolic Risk Factors in Pregnancy with Elevated Blood Pressure of Offspring in Childhood. American Journal of Hypertension, 2017.
 

تعداد بازدید: 259

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.