تاثیرپذیری ذائقه در دوران نوزادی
تاثیرپذیری ذائقه در دوران نوزادی

تاثیرپذیری ذائقه در دوران نوزادی

1 تیر 1391

 محققان معتقدند که قرار گرفتن نوزاد در معرض طعم های مختلف سبب می شود که او در آینده نسبت به غذاهایی که حاوی این طعم ها هستند احساس خوبی داشته باشد.احتمالازمانی که حس چشایی در حساس ترین وضعیت خود قرار دارد و قرار گرفتن در معرض طعم در آن دوره احساس خوشایند را به فرد القاء می کند پیش از 4 ماهگی است.

 در این راستا محققان مرکز تحقیقات حواس شیمیایی مانل در فیلادلفیا، تلاش کردند تا دوره زمانی حساسی را که تکرار مصرف یک طعم خاص در نوزاد، سبب ماندگار شدن آن طعم در آینده برای فرد می شود را کشف کنند.

مطالعه مورد نظر بر مادرانی که تازه وضع حمل کرده بودند و نوزادان آنها انجام شد. 69 نوزاد 2 هفته ای در 6 گروه متفاوت از نظر زمان مصرف شیر خشک، طول مدت مصرف و نوع خاص شیرخشک به 6 گروه تقسیم شدند. 2 گروه کنترل تنظیم شد که گروه اول فقط از شیر خشک گاو و گروه دیگر از شیرخشک با پروتئین هیدرولیز شده استفاده کردند که مدت آن 7 ماه بوده و طعم هر دو تلخ و ترش بود. به دو گروه دیگر نیز از شروع 5/1 ماهگی به مدت 1 یا 3 ماه شیرخشک هیدرولیز شده و همچنین شیر خشک تهیه شده از شیرگاو خورانده شد.2 گروه دیگر فرمولا های ذکر شده را از شروع 5/2  یا 5/3 ماهگی به مدت 1 ماه مصرف کردند. مادران در طی مطالعه از نوع تغذیه نوزاد بی اطلاع بودند. همچنین از نوزادان در هنگام شیرخوردن فیلم برداری شد تا محققان بدون هیچ خطایی بتوانند تغییرات چهره نوزاد در هنگام مصرف شیر خشک را مشاهده کنند. 

نتایج مطالعه فوق نشان داد، نوزادانی که به مدت 1 یا 3 ماه از شیر خشک های هیدرولیز شده استفاده کرده بودند، میل مشابهی به شیرخشک های تلخ نشان دادند. با این وجود پذیرش آنها به اندازه نوزادانی که آن محصول را به مدت 7 ماه کامل مصرف کرده بودند، قوی نبود. پذیرش شیرخشک با پروتئین هیدرولیز شده نسبت به شیر خشک گاوی در نوزادانی که مصرف شیرخشک هیدرولیز شده از 5/3 ماهگی در آنها آغاز شده بود و به مدت 1 ماه ادامه داشت کمتر از نوزادانی بود که پیش از 3 ماهگی مصرف شیر خشک هیدرولیز شده را آغاز کرده بودند.   

به منظور تعیین دقیقتر تاثیرات  انواع غذاها و طعم ها، به خصوص میوه ها و سبزیجات، نیاز به مطالعه بیشتر احساس می شود.

نکته عملی:مطالعات اخیر موید این باورند که طعم هایی که افراد در اوایل نوزادی در معرض آن قرار می گیرند بر ذائقه و پذیرش طعم های مختلف در آینده تاثیرگذار است و این تاثیرپذیری نوزادان نشان دهنده اهمیت تغذیه مادر در دوران شیردهی-  به دلیل انتقال طعم از طریق شیر به نوزاد می باشد.

تعداد بازدید: 1197

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.