بیماری قلبی – عروقی، علت یک سوم مرگ ها در جهان
بیماری قلبی – عروقی، علت یک سوم مرگ ها در جهان

بیماری قلبی – عروقی، علت یک سوم مرگ ها در جهان

16 آبان 1396

بررسی شیوع بیماری های قلبی عروقی (CVD) طی 25 سال گذشته نشان می دهد که CVD شامل بیماری های قلبی و سکته مغزی یک سوم علل مرگ و میر در سراسر جهان را شامل می شود. این یافته یک هشدار جدی برای سلامت در سطح جهان است.
بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از CVD در کشورهای اروپای شرقی، آسیای مرکزی، خاورمیانه، آمریکای  جنوبی و اقیانوسیه مشاهده می شود. در سال 2015 بیش از 400 میلیون نفر به بیماری های قلبی - عروقی مبتلا بوده اند و حدود 18 میلیون مرگ ناشی از بیماری های قلبی - عروقی در سراسر جهان رخ داده است. 
شیوع CVD مانند بیماری عروق کرونر قلب، فیبریلاسیون دهلیزی، نارسایی قلبی، سکته مغزی و بیماری عروق محیطی در اروپای شرقی و مرکزی و آسیای مرکزی در بالاترین حد قرار دارد. کمترین شیوع بیماری های قلبی - عروقی در کشورهای پردرآمد آسیایی مانند سنگاپور، ژاپن و کره شمالی و کشورهای آمریکای جنوبی مانند شیلی و آرژانتین مشاهده شده است. بالاترین شیوع مرگ ناشی از CVD در عراق، افغانستان و کمترین میزان مرگ در ژاپن، پرو، فرانسه و اسپانیا گزارش شده است. 
به گفته محققان عوامل خطری مانند پرفشاری خون، رژیم غذایی نامناسب، کلسترول بالا، استعمال سیگار، مصرف الکل و چاقی در بیشتر کشورهای جهان وجود داشته و سبب افزایش خطر CVD می شود.
منبع:

Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990-2015. Journal of the American College of Cardiology, 2017

تعداد بازدید: 223

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.