انتخاب های غذایی سالم در طرفداران ماهی !
انتخاب های غذایی سالم  در طرفداران ماهی !

انتخاب های غذایی سالم در طرفداران ماهی !

9 خرداد 1391

هر چند که نشان داده شده است ماهی و گوشت قرمز؛ هر یک تاثیر متفاوتی بر سلامت بدن و ظهور بیماریهای مزمن دارند، و ماهی به مراتب سالمتر و مفیدتر از گوشت قرمز معرفی شده است. ولی تا کنون اطلاعات چندانی در مورد تاثیر نسبت مصرف ماهی به گوشت قرمز در رژیم، بر کیفیت کلی رژیم غذایی موجود نبوده است. به ویژه بررسی چندانی در مورد کیفیت رژیم غذایی در افراد ژاپنی که دریافت بالاتری از ماهی نسبت به جوامع غربی و دیگر جوامع دارند صورت نگرفته بود.

لذا در همین راستا یک مطالعه جدید( از نوع مقطعی) برگرفته از ژورنال Nutr Res،  به بررسی تاثیر  نسبت دریافت ماهی به گوشت قرمز، بر کیفیت کلی رژیم غذایی و دریافت مواد مغذی در گروهی از زنان جوان ژاپنی پرداخت. افراد مورد مطالعه در این بررسی شامل 3716 خانم ژاپنی دانشجوی رشته تغذیه، در سنین 18-20 سال بودند. رژیم غذایی زنان توسط یک پرسشنامه متناسب سنجیده می شد، که توسط این پرسشنامه نسبت دریافت ماهی به گوشت قرمز (به عنوان یک نشانگر از دریافت کلی آنان) مورد سنجش قرار گرفت.

نتایچ این مطالعه نشان داد که افزایش نسبت دریافت ماهی به گوشت قرمز، ارتباط مثبتی با افزایش دریافت سبزی، میوه، حبوبات و لبنیات داشته  و در مقابل مصرف ماهی با کاهش دریافت از نوشیدنی های پر کالری و چربی ها همراه بود. همچنین افزایش نسبت مصرف ماهی به گوشت قرمز همراه  با دریافت کمتر انرژی، چربی کل، چربی اشباع و چربی امگا6 بوده است. در حالیکه افزایش دریافت ماهی نسبت به گوشت قرمز، نشانگر افزایش دریافت پروتئین، اسیدهای چرب امگا3، فیبر غذایی، ویتامینها و مواد معدنی کلیدی بود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

این مطالعه همچنین نشان دادکه افزایش مصرف ماهی نسبت به گوشت قرمز، با افزایش دریافت اکثر ویتامینها و مواد معدنی از طریق رژیم غذایی همراه بود. بنابراین پژوهشگران در کل نتیجه گرفتند؛ زنانی که ماهی بیشتری را نسبت به گوشت قرمز دریافت می نمایند، بیشتر به انتخاب های غذایی مطلوبتر شامل مقادیر فراوان از سبزی و میوه های متمایل هستند و در کل از یک الگوی غذایی بهتری برخوردار می باشند.

نکته عملی:شواهد مطالعه ای جدید حاکی از آنست در واقع ماهی جزئی از الگوی غذایی مردمانی است که در کل تغذیه سالمتری دارند، و  افرادی که نسبت مصرف ماهی به گوشت قرمز در آنها بالاتر است؛ به طور کلی از رژیم غذایی سالمتر و مطلوبتری برخوردار هستند. امروزه ماهی به عنوان یکی از ارکان رژیم غذایی سالم در جوامع شناخته می شود.

تعداد بازدید: 670

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.