اصول کلی غذای نوزاد
اصول کلی غذای نوزاد

اصول کلی غذای نوزاد

21 اسفند 1390

  • اصول وعده های غذایی: در نوزاد هدف کلی این است که به طور مرتب سه وعده غذایی همراه با میان وعده شیر مادر و یا شیرخشک در روز استفاده کندبیشتر نوزادان روش خود را در تعداد وعده های غذایی دارند و زمانی که سیر هستند دست از غذا خوردن دست  میکشند.
  • غذاهای خانگی و یا آماده: سعی کنید تا حد ممکن از غذاهای خانگی استفاده کنید .ولی غذاهای آماده نیز در زمانهایی مثل مسافرت میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
  • ذخیره کردن غذای نوزاد: برای مادران شاغل ایده بسیار خوبی است که غذای خانگی نوزاد را در بسته بندی های کودک قرارداده و آنها را در فریزر نگاه دارند. در موقع نیاز میتوان آنها در آورده، آب کرده، حرارت داده و به کودک داد.
  • سلامت غذا: در زمان آماده سازی غذا باید تمام نکات ایمنی از لحاظ تمیز بودن وسایل و مواد لازم برای پخت باید فراهم باشددر هنگام غذا دادن به کودک نیز ظرف و دست باید کاملا تمیز باشد.
  •  وزن: با اینکه بیشتر افراد کودکان تپل را دوست دارند ولی باید به این نکته توجه داشت که کودک نباید اضافه وزن زیاد از حد در سال اول زندگیش داشته باشد. کودکان با اضافه وزن و یا کودکانی که خوب رشد نمیکنند باید زیر نظر پزشک متخصص قرار گیرند.
  • نوشیدنی های مجاز برای نوزاد: مصرف مایعات برای نوزادان بسیار مهم است.از شروع غذای تکمیلی تا 12 ماهگی بهترین نوشیدنی برای کودک شیر مادر و یا شیر خشک است. در ابتدای شروع غذا برای کودک شیر غذای اصلی کودک است ولی کم کم غذا جزء اصلی وعده غذایی کودک و رژیم او میشود. ترجیح داده میشود که مایعات مانند آب در لیوان به کودک داده شود تا شیشه شیر. هدف این است که ml600 شیر مادر و یا شیر خشک تا یک سالگی به کودک داده شود.

کودکان زیر یک سال نباید شیر گاو را به عنوان نوشیدنی استفاده کنند. اگر کودک تشنه است میتوان به او آب جوشیده و سرد شده شیر را داد. آبهای معدنی نیز تا 6 ماهگی باید جوشیده شده و بعد به کودک داده شوداز دادن هرگونه نوشیدنی با شکر و افزودنی های شیرین کننده ونوشیدنی های کافئین دار که باعث کاهش جذب مواد معدنی میشود اجتناب کنیدیکی ازعلت های خرابی دندان در کودکان تنها گذاشتن آنها با شیشه شیر و آبمیوه  است.
 اگرمی خواهید به کودک خود نوشیدنی دیگری بجز شیر بدهید میتوانید گاهی اوقات آبمیوه هایی که شیرینی ندارند را با آب جوشیده سرد شده رقیق کرده و در لیوان به او بدهیداگر آبمیوه در شیشه داده شود ممکن است شکر و اسید موجود در آب میوه باعث خرابی دندانهای کودک شود. میزان زیاد مصرف آب میوه باعث ایجاد اسهال و چاقی درکودکان میشود.
آکادمی متخصصین کودکان  آمریکا میزان مصرف آب میوه را برای کودک یک ساله  ml 170مجاز میداندبیشتر متخصصان اطفال مادران را به ندادن آبمیوه تا 6 ماهگی توصیه میکنند.

تعداد بازدید: 794

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.