ارتباط مصرف سوسیس، کالباس و همبرگر با علائم آسم
ارتباط مصرف سوسیس، کالباس و همبرگر با علائم آسم

ارتباط مصرف سوسیس، کالباس و همبرگر با علائم آسم

11 بهمن 1395

در سال های اخیر لیستی از اثرات مضر گوشت های عمل آوری شده (سوسیس، کالباس و همبرگر) بر روی سلامتی و طول عمر اعلام شده است. سازمان جهانی بهداشت (WHO) این نوع گوشت را سرطان زا اعلام کرده است. گوشت های عمل آوری شده نه تنها خطر سرطان را افزایش می دهند، بلکه خطر بیماری عروق کرونر قلب و دیابت نوع 2 را نیز بیشتر می کنند.
افزایش مصرف کالباس و محصولاتی مانند آن با سرطان ریه، کاهش عملکرد ریه و افزایش علائم و بروز بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) مرتبط است. به تازگی محققان اثر گوشت های عمل آوری شده را بر روی آسم بررسی کرده اند. به عقیده محققان گوشت های عمل آوری شده از 2 طریق سبب آسیب بافت های بدن می شوند:1- وجود نیتریت بالا که می تواند سبب استرس نیتروزاتیو و استرس اکسیداتیو و درنتیجه آسیب سلول ها شود. 2- افزایش پروتئین واکنشگر C که می تواند سبب التهاب و آسیب بافت شود.
در مطالعه حاضر 971 فرد مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به رژیم غذایی، وزن و علائم مربوط به آسم جمع آوری شد. همچنین اطلاعات دموگرافیک و سایر عوامل شیوه زندگی مانند میزان ورزش، استعمال سیگار، جنس، سن و دسترسی به امکانات آموزشی به دست آمد. به طور میانگین شرکت کنندگان 5/2 واحد گوشت عمل آوری شده در هفته مصرف می کردند. افرادی که ≤1واحد گوشت عمل آوری در هفته مصرف می کرند به عنوان مصرف کنندگان کم طبقه بندی شدند. افرادی که در هفته 4-1 واحد و بیشتر از 4 واحد گوشت عمل آوری شده مصرف می کردند به ترتیب در گروه متوسط و زیاد طبقه بندی شدند.
اطلاعات اولیه در سال های 2007-2003 جمع آوری شد و پیگیری در سال های 2013-2011 انجام شد. به طور کلی آسم در 20 درصد افراد بدتر شده بود. در 27 درصد افراد بهبود یافته بود و در 53 درصد مابقی تغییری نکرده بود.
بررسی مصرف گوشت های عمل آوری شده نشان داد 14 درصد افراد در گروه مصرف کننده کم، 20 درصد در گروه متوسط و 22 درصد در گروه زیاد تشدید علائم آسم را نشان دادند. کنترل سایر عوامل (مانند سیگار، فعالیت بدنی منظم، جنس، سن و امکانات آموزشی) نشان داد در افرادی که مصرف گوشت های عمل آوری شده بیشتر بود احتمال تشدید علائم آسم نسبت به کسانی که کمترین میزان را مصرف می کردند، 76 درصد بیشتر بود.
مطالعات قبلی نشان داده اند که اضافه وزن با تشدید علائم آسم مرتبط است. در مطالعه حاضر نمایه توده بدنی (BMI) تنها در 14 درصد موارد تشدید علائم بیماری نقش داشت. این یافته نشان می دهد مصرف گوشت های عمل آوری شده اثر مستقلی بر روی آسم دارد.
نکته عملی: کاهش مصرف همبرگر، سوسیس و کالباس از تشدید علائم آسم پیشگیری می کند.
منبع:


Zhen li et al. "Cured meat intake is associated with worsening asthma symptoms". Thorax, 2016.
 

تعداد بازدید: 506

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.