کاتاراکت یا آب مروارید
کاتاراکت یا آب مروارید

کاتاراکت یا آب مروارید

به کدورت عدسی طبیعی چشم آب مروارید یا کاتاراکت گفته میشود.

انواع مادرزادی در کودکی بروز میکنند و انواع ارثی در سنین بالاتر. نوع اکتسابی هم به دنبال برخی بیماریها و ضربه ایجاد میشود. درمان کاتاراکت معمولا جراحی میباشد.

در روش امروزی و مدرن کاتاراکت با دستگاه فیکو از سوراخی حدود 2 تا 3 میلیمتری عدسی کدر را خارج کرده و عدسی مصنوعی را جایگزین میکنند.

روش جراحی فیکو معمولا بدون بخیه و بدون نیاز به بیهوشی و سرپایی انجام میگیرد.

منبع:

http://mahmoudnoubarani.com

تعداد بازدید: 559

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.