چگونه لنزمان را پشت و رو در چشم نگذاریم؟
چگونه لنزمان را پشت و رو در چشم نگذاریم؟

چگونه لنزمان را پشت و رو در چشم نگذاریم؟

چگونه لنزمان را پشت و رو در چشم نگذاریم؟
برای اینکه مطمئن شوید لنزتان را پشت و رو در چشم نمی گذارید آنرا روی انگشت در مقابل چشمانتان قرار دهید.

اگر مطابق شکل زیر لنز شکل "U" داشته باشد پشت و رو نیست. اما اگر لبه های "U" به خارج کشیده شده باشد لنزتان پشت و رو است.

 

آنچه باید بدانید:

  • هرگز به نوک ظرف محلولتان دست نزنید و آن را با هیچ سطحی مثل دست یا صورت تماس ندهید.
  • هرگز لنزتان را زیر شیر آب نشوئید زیرا ممکن است آلوده شود.
  • وسایل لنز تماسیتان را تمیز کنید خصوصاً جا لنزیتان را حتماً با آب گرم تمیز بشوئید و در معرض هوا خشک کنید.
  • جا لنزیتان را هر ماه 1 مرتبه دور بیاندازید و از جا لنزی جدید استفاده کنید تا ریسک عفونت کاهش یابد.
  • لنزتان را یک بار در روز تمیز کرده و ضدعفونی کنید تا هم چشمتان سالمتر باشد و هم با لنز راحتتر باشید.

منبع:

http://www.drsiatiri.ir

تعداد بازدید: 949

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.