چه هنگام برای ارتودنسی زمان مناسبی می باشد
چه هنگام برای ارتودنسی زمان مناسبی می باشد

چه هنگام برای ارتودنسی زمان مناسبی می باشد


چه هنگام برای ارتودنسی زمان مناسبی می باشد

بهترین هنگام جهت شروع درمان ارتودنسی چه زمان می باشد؟
هرچند متخصص ارتودنسی قادر است وضعیت دندانها وفرم لبخند را در هر سنی بهتر کند ولیکن در دوره ای از زندگی این کار راحت تر انجام می شود، شروع درمان در این مرحله بهترین نتیجه را با حداقل زمان وهزینه دربر دارد. پیشنهاد انجمن ارتودنسی آمریکا این است که اولین ارزیابی ارتودنسی باید با مشاهده اولین مشکل ارتودنسی صورت گیرد که این معاینه نباید دیرتر از 7 سالگی انجام شود. ممکن است شروع درمان ارتودنسی ضروری نباشد اما معاینه دقیق در تعیین بهترین زمان شروع درمان کمک می نماید. فواید معاینه زود هنگام ارتودنسی چیست ؟ معاینه زود هنگام باعث تشخیص بموقع مشکلات شده وفرصت زیادی برای درمان مؤثر تر فراهم می کند.مداخله ماهرانه در الگوی رشد بیمار می تواند باعث هدایت رشدوتکامل شده واز بروزمشکلات شدید تر در ایندوره جلوگیری می کند. زمانی که مداخله ارتودنسی ضروری نباشد متخصص ارتودنسی می تواند رشد وتکامل را با دقت کنترل نموده ودرمان را در زمان ایده آل شروع کند.

منبع:

http://www.ortodonsi.ir

 

 

تعداد بازدید: 850

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.