فیشور سیلنت چیست؟
فیشور سیلنت چیست؟

فیشور سیلنت چیست؟

فیشور سیلنت چیست؟

دندان های آسیا، اغلب دارای شیار های عمیق و باریکی هستند که با باریک ترین مسواک ها نیز تمیز نمی شوند و تجمع باقیمانده غذایی و میکروب های دهان در این شیار ها می تواند آغاز کننده پوسیدگی باشد.
مسدود کردن این شیار ها با موادی به نام فیشورسیلنت باعث جلوگیری از پوسیدگی می شود.
سیلنت ها مواد رقیق از جنس ماده ای مانند رزین می باشند که توسط دندانپزشک روی سطح جونده دندان ها قرار داده شده و سپس با تاباندن نور مخصوص، سخت می شوند و به دندان می چسبند.

 

سن انجام فیشور سیلنت چه سنی ست؟

سیلنت ها روی دندان های فاقد پوسیدگی قرار می گیرند. بنابراین بهترین زمان قرار دادن آن ها بعد از رویش دندان های دائمی کودکان است. زمان رویش اولین آسیای بزرگ دائمی حدود شش سالگی است و دومین آسیای بزرگ در حدود دوازده سالگی رویش می یابد. البته ممکن است دندانپزشک تشخیص دهد که دندان های دیگر نیز شیار عمیق دارند و برای آن ها نیز فیشورسیلنت تجویز کند.
گزارشات مختلفی درباره دوام سیلنت ها داده شده است. اما نکته مهم این است که هر شش ماه یکبار باید توسط دندانپزشک معاینه صورت گیرد تا در صورت افتادن آن،‌دوباره تکرار شود.
باید توجه داشت که رعایت بهداشت دهان و دندان در افرادی که دندان های آن ها سیلنت دارد ضروری است.

منبع:

http://dentist.pcn.ir

تعداد بازدید: 403

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.