فلوراید تراپی چیست وچه اهمیتی دارد؟
فلوراید تراپی چیست وچه اهمیتی دارد؟

فلوراید تراپی چیست وچه اهمیتی دارد؟

فلوراید تراپی چیست وچه اهمیتی دارد؟

استفاده از فلوراید اهّمیت ویژه‌ای در کنترل و پیشگیری از پوسیدگی دندان بویژه در سطوح بین دندانی دارد. فلوراید تراپی به معنای کاربرد موضعی فلوراید به صورت دوره‌ای بر روی دندان‌های کودکان، به منظور افزایش مقاومت آن‌ها در برابر پوسیدگی است. در این روش دندانپزشک ابتدا دندان‌ها را با برس و خمیر مخصوص تمیز می‌کند و سپس فلوراید بصورت ژل یا وارنیش روی دندان‌ها مالیده می‌شود. پس از آن، کودک باید چند بار آب دهان خود را خالی کند ولی دهان نباید شسته شود و تا نیم ساعت هم کودک نباید چیزی بخورد یا بیاشامد.

توصیه می‌شود فلورایدتراپی در مطب، از وقتی که همهٔدندان‌هایشیریرویش یافتند (حدود ۳ سالگی) شروع شود و تا ۲ سال بعد از رویش آسیای دوم دائمی (حدود ۱۴ سالگی) با نظر دندانپزشک ۶-۳ ماه یکبار ادامه یابد. همزمان با فلورایدتراپی در مطب، ممکن است دندانپزشک برای برخی کودکان بالای شش سال که در خطر بالای ایجاد پوسیدگی دندان هستند، کاربرد دهانشویه‌های فلوراید را در منزل تجویز کند.

منبع:

http://www.24d.ir

تعداد بازدید: 396

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.