عوارض چشمی دیابت یا بیماری قند
عوارض چشمی دیابت یا بیماری قند

عوارض چشمی دیابت یا بیماری قند

همانگونه که میدانید مشکلات عروقی خطرناکترین عارضه دیابت هستند. گرفتاریهای عروقی میتوانند باعث خرابی چشم،کلیه،مغز،قلب و دیگر اندامها شوند.

به عنوان نخستین گام برأی مقابله با عوارض عروقی دیابت،باید بدانیم که در این راستا،پیشگیری مقدم بر درمان است.

دیابت را باید بیش از سرطان جدی گرفت،چرا که سرطان معمولا تنها به چند نقطه از بدن دست اندازی میکند، اما دیابت به هر نقطه ای که رگ داشته باشد یعنی همه بدن

حمله میکند. پس دیابت را خیلی بیشتر جدی بگیرید !!

شما با پیشگیری،بسادگی میتوانید خود را از دست عوارض خلاص کنید. پس تنبلی چرا ؟

 پروتکل درمانی برای پیشگیری از عوارض عروقی دیابت  (آپارات)

 پروتکل درمانی برای پیشگیری از عوارض عروقی دیابت  (Youtube)

محاسبه احتمال بروز عوارض عروقی دیابت

منبع:

http://mahmoudnoubarani.com

تعداد بازدید: 556

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.