علل ایجاد ناهنجاری
علل ایجاد ناهنجاری

علل ایجاد ناهنجاری

علل ایجاد ناهنجاری

   عوامل بوجود آورنده مشکلات ارتودنتیک، چه دندانی و چه اسکلتال عبارتند از :
1 – عوامل محیطی ( مانند زود از دست دادن دندانهای شیری، تنفس دهانی، مکیدن انگشت بعد از 5 سالگی، ضربه ها و صدمات به دندانها و فکین، تاثیر عوامل ایجاد کننده ناهنجاری بر مادر در دوران بارداری و... )
2 – ارث 
3 – ترکیبی از عوامل محیطی و فاکتورهای ارثی

منبع:

http://www.drortho.ir

تعداد بازدید: 316

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.