طرح لبخند
طرح لبخند

طرح لبخند

طرح لبخند

دراصلاح طرح لبخند،اغلب روی چندقسمت متمرکزمی شود
·       سفیدکردندندانها
·       ترمیم های همرنگ دندان
·       روکشهای نازک چینی )ونیرها(
·       روکش دندان
·       ایمپلنت
·       ارتودنسی
·       جراحی لثه به منظورزیبایی
·       نگین های دندانی

همه این موارددرایجادیک لبخندزیباموثرهستندوگاه لازم است بدین منظور چنددرمان انجام شود

 

نوشتن تاریخ به کمک دندان
شاید فکر کنید دندا نپزشکی زیبایی کار جدیدی است اما باید بدانید که این کار قدمت زیاد دارد وبعضی انواع آن در دوران باستان رواج داشته است.در همه طول تاریخ بشر، دندانهای سالم نشانه ونماد جوانی، قدرت و زیبایی بوده و همیشه دندان جزئی مهم ازصورت زیبا محسوب می شده است.دربعضی تمد نهای کهن، تزئین دندان رواج داشته وا حتمالاٌ نشانه قدرت،ثروت یا علایق مذهبی بوده است. شواهدی از چین، هند، آفریقا و آمریکای شمالی به دست آمده که نشا ن دهنده تزئینات روی دندا نها بوده است. مثلا جمجمه هایی از تمدن مایاها در مکزیک یافت شده که روی دندا نهای جلویی صاحبان آنهاتزئیناتی ا ز سنگهای مختلف وجود دارد. گاهی نیز خراشهایی روی دندا نهای جلویی ایجاد می شده که نشانه مقام وجایگاه فرد بوده است. در بعضی جمجمه ها، روی دندان ها، روکش هایی از جنس طلا وجود دارد که برای زیبایی قرار داده شده اند. جمجم هایی نیزازمنطقه هایی در پاکستان پیدا شد که روی دندان جلویی آن، تزئیناتی از جنس فیروزه به چشم می خورد. دربرخی جمجمه های به دست آمده از تمدنهای کهن، دیده می شود تکه های صدف را به شکل دندان در می آورده و در جای خالی دندان قرار می دادند. گاهی نیز جای خالی دندان را با دندان حیوانات )مثل گراز( پرمی کردند.باستا نشناسان اصطلاح جالبی دارند؛ آنها می گویند از روی دندا نهای به دست آمده می توان تاریخ را بازخوانی کرد!

منبع:

http://www.toloodent.ir

تعداد بازدید: 1095

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.