شکستگی پاشنه
شکستگی پاشنه

شکستگی پاشنه

استخوان پاشنه یکی از مهمترین استخوانهای پا می باشد و شکستگی این استخوان می تواند مانع راه رفتن نرمال فرد مبتلا گردد.
شکستگی آن معمولا" بدنبال یک آسیب شدید مثل سقوط از بلندی یا تصادف رانندگی اتفاق می افتد و در بعضی موارد همراه صدمات استخوانهای دیگر مثل ساق، ران یا ستون فقرات می باشد.
درد و تورم پاشنه، عدم توانایی در راه رفتن، آسیب نسج نرم اطراف آن از علایم شکستگی پاشنه می باشد.
درمواردی که شکستگی جزیی و خارج از مفصل باشد، درمان بصورت گچ گیری و دادن بریس و عصا برای مدت 3-2 ماه کافی است ولی در موارد شدید که شکستگی چند قطعه ای داخل مفصل وجود دارد، اقدام جراحی لازم می گردد.

منبع:

http://www.drmovahedi.com

تعداد بازدید: 1024

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.