دستگاههای ارتودنسی ثابت
دستگاههای ارتودنسی ثابت

دستگاههای ارتودنسی ثابت

دستگاههای ارتودنسی ثابت
دستگاههایی هستند که بر روی دندانهای بیمار بصورت ثابت نصب می شوند و امکان خارج نمودن آنها توسط بیمار وجود ندارد و اغلب برای انجام حرکات دندانی بکار می روند، گر چه در مواردی هم جهت انجام تغییرات اسکلتی استفاده می شوند.
ارتودنسی ثابت بر حسب ویژگیهای براکتهایی که بر روی دندانها چسبانده می شوند به انواع گوناگون ( سیستم های گوناگون ) تقسیم می شود مانند : استاندارد، Begg، Roth، MBT، Self Ligate، ارتودنسی اینگوال و... که نمی توان یک سیستم خاص را از نظر عملکرد بر سایر سیستمها برتر دانست بلکه نتیجه درمان ارتودنسی وابسته به مهارت ارتودنتیست در نحوهء استفاده از سیستم مورد نظر می باشد

منبع:

http://www.drortho.ir

تعداد بازدید: 322

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.