تغییر رنگ چشم
تغییر رنگ چشم

تغییر رنگ چشم

اخیرا موضوع تغییر رنگ چشم ذهن تعدادی از مراجعه کنندگان را بخود مشغول کرده است و گروهی از مردم خصوصا خانم ها در مراجعه به مطب درخواست تغییر رنگ دائمی چشم ها رادارند.
 لازم به ذکر است که کاشتن یک لنز رنگی در چشمی که هیچ مشکلی ندارد و فقط به منظور تغییر رنگ چشم ها اقدامی عاقلانه نیست. این عمل میتواند منجر به عوارض جبران ناپذیری گردد که با هدفی که از کارگذاری آن حاصل میشود قابل مقایسه نیست.

معمولا ما باید در هر اقدامی که بر روی چشم انجام میدهیم سود و زیان آن را بسنجیم . و در صورت غالب بودن سود عمل، آنهم به مقدار زیاد، مجاز به انجام آن هستیم .

ضررهای احتمالی کاشتن لنز تغییر رنگ چشم بسیار بیشتر از منافع آن است وجدا به مراجعین محترم توصیه میکنم از این اقدام خودداری کنند زیرا عوارض حاصله میتواند جبران ناپذیر باشد.

منبع:

http://www.drsiatiri.ir

تعداد بازدید: 1270

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.