تست ورزش چیست ؟
تست ورزش چیست ؟

تست ورزش چیست ؟

تست  ورزش

امروزه تست ورزش بعنوان یکی از اقدامات اولیه برای تشخیص و بررسی بیماران قلبی،عروقی بکار میرود.
به عبارت علمی تر،اگر احتمال وجود بیماری عروق کرونر خیلی کم یا خیلی زیاد باشد انجام این تست بی فایده است،ولی در کسانی که احتمال متوسط  داده میشود،انجام تست ورزش مفید است.باید توجه داشت که تست ورزش کارکرد قلب را مورد بررسی و اندازه گیری قرار میدهد در صورتیکه انژیوگرافی و ضعیت اناتومی و ساختمانی قلب را مشخص میکند.
همانطور که اشاره شد،افرادی که احتمال بسیار کمی برای ابتلاء به بیماری عروق کرونر دارند از انجام تست ورزش سودی نمیبرند مگر کسانی که مشاغل خاص مانند رانندگی وسائط نقلیه عمومی،خلبانی یا مانند ان را بعهده دارند.البته برای انجام تست ورزش،و قبل از ان،بایدمعاینات کامل قلب و عروق توسط متخصص قلب انجام شود،بدلیل اینکه کسانی که بیماریهایی نظیر تنگی دریچه ائورت،یا تغییرات EKGجدید (ایسکمی) دارند،نباید تست ورزش را انجام دهند.فایده تست ورزش تعیین نیاز بیمار به کار بیشتر و یا توقف اقدامات مداخله ایی مانند انژیوگرافی،انژیوپلاستی و یا جراحی میباشد.

 

تعداد بازدید: 987

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.