بهترین سن درمان انواع ناهنجاریهای دندانی و فکی
بهترین سن درمان انواع ناهنجاریهای دندانی و فکی

بهترین سن درمان انواع ناهنجاریهای دندانی و فکی

 بهترین سن درمان انواع ناهنجاریهای دندانی و فکی

 انجمن ارتودنتیستهای آمریکا توصیه می کند که اولین ویزیت ارتودنسی باید با مشاهدهء اولین مشکل ارتودنسی صورت گیرد و کودکان باید حداکثر تا سن 7 سالگی، یکبار توسط متخصص ارتودنسی ویزیت شوند تا اگر مشکلی وجود داشت، به موقع تشخیص داده شده و تحت درمان قرار گیرند ولی بسته به نوع مشکل، زمان مناسب برای شروع درمان در بیماران با یکدیگر متفاوت است.
   در مورد مشکلات دندانی معمولا بهترین سن شروع درمان ارتودنسی حدود 12 سالگی است که در تمامی دندانهای دائمی ( به جز عقل ) رویش یافته اند و سرعت حرکتهای دندانی سریع است و در عین حال مقداری از رشد نیز باقی مانده است تا در صورت نیاز جهت تغییرات اسکلتی از آن استفاده شود.
   باید توجه داشت که رفع بی نظمی دندانی و حرکت دادن دندانها محدودیت سنی ندارد و در هر سنی حتی در سنین بالا میتوان دندانها را حرکت داد مشروط بر آنکه لثه و بافت استخوانی اطراف دندان سالم باشد ولی در سنین پایین سرعت حرکتهای دندانی بیشتر است.
   در مورد مشکلات اسکلتی و روابط غلط فکین نسبت به یکدیگر، بر حسب نوع مشکل و وضعیت رشدی بیمار باید از سن 7 تا 12 سالگی درمانهای اصلاح روابط فکین ( درمانهای ارتوپدیک ) را شروع نمود و باید توجه داشت که برخلاف مشکلات دندانی، در مورد مشکلات اسکلتی ( روابط غلط فکین ) محدودیت سنی وجود دارد و در صورتیکه سن بیمار از سنین رشد بگذرد، دیگر اصلاح مشکل اسکلتی با ارتودنسی به تنهایی ممکن نیست و لازم است که روابط غلط فکین بوسیله ترکیبی از درمان ارتودنسی وجراحی فک اصلاح شود.

منبع:

http://www.drortho.ir

تعداد بازدید: 556

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.