اهمیت کنترل فشار خون و دیابت نوع 2 برای پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر
اهمیت کنترل فشار خون و دیابت نوع 2 برای پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر

اهمیت کنترل فشار خون و دیابت نوع 2 برای پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر

اهمیت کنترل فشار خون و دیابت نوع 2 برای پیشگیری از بیماریهای عروق کرونر

فشار خون و دیابت نوع 2 همراهی قابل توجهی در بیماریهای عروق کرونر دارند، معمولا بیمارانی که به علت تهدید به سکته قلبی یا سکته قلبی در بیمارستانها و CCU بستری میشوند یکی از این دو بیماری زمینه ایی ( یا هر دوی آنها) را به همراه دارند، جالب است بدانیم تمرکز بر پیشگیری و درمان سخت گیرانه فشار خون و دیابت نقش به سزایی در جلوگیری از بیماریهای عروق کرونر قلبی خواهد داشت.
از آنجابیکه غالبا سال های اولیه ابتلا به بیماری های فشار خون و دیابت نوع 2 بی سر وصدا و بدون علامت خاصی می باشند، اهمیت کنترل این موضوع دو چندان میشود.

 

 

تعداد بازدید: 995

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.