ارتودونسی و تنظیم دندان ها
ارتودونسی و تنظیم دندان ها

ارتودونسی و تنظیم دندان ها

 ارتودونسی و تنظیم دندان ها:

در بعضی موارد که دندان ها نامنظم است و در جای مناسبی نیستند (طوریکه یک یا چند دندان کج یا داخل و بیرون زده باشند) باعث بد شکلی دندان ها و صورت می شود و فرد را از لبخند زیبا محروم می کند.
به سادگی می توان با مراجعه به دندانپزشک هنرمند با ارتودونسی اقدام به تصحیح، ردیف و منظم کردن دندان ها کرد و از گذشته تلخ و ناهنجار خود رهایی یافت و به گروه افراد زیبا و راضی پیوست و از انرژی مثبت انسانهای خوشبخت بهره مند شد.
این درمان امروزه با مهارت و تجهیزات فراهم شده و بدون درد، تورم و استرس است که در زمان کم انجام می گیرد ؛ همچنین بدون نیاز به تراش دندان های مجاور بهتر ازگذشته زیبا می شود.
تحقق این سلامتی و زیبایی در یک انسان باعث دمیدن روح خوشبختی در افراد یک جامعه و بازتاب آن به اطرافیان و دوستان می شود و راز خوشبختی را که همانا نیکوکاری، ایثار، گذشت و عشق است برای یکدیگر به ارمغان می آوریم و سپاسگزار می شویم.

تعداد بازدید: 1163

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.