آیا شانس سرطان تخمدان در روش IVF افزایش می یابد؟
آیا شانس سرطان تخمدان در روش IVF افزایش می یابد؟

آیا شانس سرطان تخمدان در روش IVF افزایش می یابد؟

یک مطالعه که اخیراً در هلند انجام شده است نشان داده که زنانی که تحت حداقل یک سیکل درمان ناباروری IVF قرار میگیرند حداقل شانس سرطان تخمدان در آنها دوبرابر میشود.
این مطالعه که بزرگترین مطالعه در این زمینه در حیطه علم ناباروری پس از مطالعه سال 2009 در دانماvک است و زنانی را که حداقل 15 سال از اولین سیکل درمان IVF آنها گذشته را شامل می شود. هر چند یافته های این مطالعه بر خلاف مطالعه بزرگتر دیگری است که در دانمارک انجام شده و هیچ افزایش خطر سرطان تخمدان در آن مشاهد ه نگردیده است ولی طراحی خوب این مطالعه و پیگیری دراز مدت بیماران موجبات احتیاط و زنگ خطر را در دانشمندا ن ایجاد نموده است.
این مطالعه نشان داد که تومورهای بینابینی تخمدان که قدرت تهاجمی کمتری دارند و بیشتر قابل معالجه و درمان می باشند، در زنانی که تحت تحریک تخمک گذاری قرار گرفته اند سه برابر بیشتر دیده می شود.
تومورهای بینابینی رشد خیلی کمی دارند و کمتر تهاجم پیدا میکنند و برخلاف تومورهای تهاجمی تخمدان باعث مرگ ومیر نمی شوند. این تومورها رشد میکنند ولی تنها راه درمان آنها جراحی است و شیمی درمانی تاثیری بر روی آن ندارند.
در طول این تحقیقات، تومورهای تهاجمی تخمدان در بین زنانی که حتی 3-4 بار IVF شده بودند تفاوتی با افرادی که درمان نشده بودند نداشته است. ولی هنگامی که طول دوره پیگیری بیشتر از 15 سال ادامه پیدا کرد مشاهده شد که احتمال سرطان بدخیوم و تهاجمی تخمدان 3 برابر بیشتر از خواهران آنها است که اصلاً تحت درمان IVF نبوده اند. علت آن هم این است که این نوع از سرطانها با افرایش سن زیادتر دیده می شود و در سنین پایین و زودتر تشخیص داده نمی شود.
در نهایت نویسندگان دریافتند که شاید این بررسی یافته جدیدتری را به مطالعه دانمارکی اضافه نکرده است وتنها نکات مثبت آن این بود که مشخص شد بروز سرطان وابسته به دوز و دفعات سیکل درمانی نیست و افرادی که یک یا 5 بار IVF  داشته اند تفاوتی با هم نداشتند .

منبع:

http://taheripanah.com

تعداد بازدید: 666

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.