کارمینت

Carmint

داروهای گیاهی

 • داروهای گیاهی

  داروی با نسخه

  Drop

  اجزای فراورده:

  • برگ نعناع 50%(Mentha spicata)
  • برگ بادرنجبویه 25%(Melissa officinalis)
  •  دانه گشنیز 25% (Coriandrum sativum)

  • برطرف نمودن سو هاضمه
  • نفخ و درد ناشی از آن 

  • بزرگسالان:  30 قطره در نصف استکان آب ریخته و بعد از هر غذا میل شود.
  • کودکان: 15 قطره در نصف استکان آب ریخته و بعد از هر غذا میل شود.

  بهتر است این فراورده همراه یا بلافاصله پس از غذا میل شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد